Logga in

Kärnkraftstoppet – ”En enda sensor kunde ha förebyggt problemet”

Publicerad
28 sep 2022, 06:15
| Uppdaterad
27 sep 2022

Elektriker är kritiska efter torrkokningen i en tryckhållare i Ringhals 4. Nu kommer ett par hundra personer vara involverade i reparationen av ”Sverige värsta elfel” – mitt i elkrisen.

Ungefär som att starta en vattenkokare utan vatten i, och utan skydd för torrkokning. Med det jämförs incidenten i kärnkraftverket Ringhals 4 i slutet av augusti, i Facebook-gruppen Inget Elfel, men…

Misstaget i kärnkraftverket får dock väsentligt större konsekvenser än en bränd vattenkokare i ett kök. Återstarten av reaktorn skjuts upp med ytterligare två månader, till slutet av januari. Detta under en period med stort elbehov och skyhöga elpriser.

”Först när värmarna deformerats så mycket att de kom i kontakt med tanken och orsakade jordfel upptäcktes skadan”

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert INSTALLATÖRSFÖRETAGEN

Mycket att göra:
Assemblin fortsätter underhålla kärnkraft

Läs också:
Så ska bristerna i elnätet åtgärdas

Nu repareras den brända tryckhållaren, vilket till att börja med innebär ett noggrant rengöringsarbete. Allt skräp på behållarens botten och anslutande rör måste avlägsnas. En kombination av borstning, högtrycksspolning och kemisk rengöring kommer sannolikt att behövas.

Personsäkerheten för de som arbetar med renoveringen är viktig, eftersom tryckhållaren är radioaktiv. Av den anledningen byggs en fullskalig kopia av tryckhållaren där personal kan få nödvändig träning inför arbetet. Sammanlagt kommer ett par hundra personer att vara inblandade i renoveringsarbetet.

Incidenten skedde under ett pågående underhållsstopp – när operatörer ville förbereda för kollegorna på nästa skift, enligt Vattenfall. De elektriska värmarna i reaktorns tryckhållare slogs på trots att den var tömd på vatten. Ungefär hälften av de cirka 60 värmarna överhettades och förstördes.

Tryckhållaren används för att reglera trycket i reaktortanken, så att vattnet där inte börjar koka. Under vanlig drift är tryckhållaren till hälften fylld med vatten. Trycket styrs genom att temperaturen på vattnet höjs eller sänks.

Värmarna slås på och av med stora strömbrytare. För att uppnå tillräcklig säkerhet för de som arbetar med värmarna måste brytarna kompletteras med frånskiljare.

Misstaget den 29 augusti var att en frånskiljare till tryckhållaren slöts i stället för öppnades. Därmed sattes värmarna på utan att det fanns vatten i behållaren.

”Först när värmarna deformerats så mycket att de kom i kontakt med tanken och orsakade jordfel upptäcktes skadan” skriver Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin på Twitter.

Kommentatorer i Inget Elfel, men… är förvånade över att tryckhållaren saknar skydd för torrkokning. ”Risig design, måste jag säga. En enda sensor kunde ha förebyggt problemet” skriver en kommentator.

– Det är något vi måste se över inför framtiden – om vi ska ha någon form av överhettningsskydd eller annan barriär, säger Anna Collin, presschef på Ringhals AB, till tidningen Ny Teknik.

Under tiden:
Räkna på om solceller lönar sig där du bor

Vattenfall har konstaterat att det handlar om ett oavsiktligt misstag, utan misstankar om uppsåt, sabotage eller liknande.

– Man skulle inte ha spänningssatt värmarna, det var det stora problemet här. Man skulle inte ha gått vidare i instruktionen, säger Anna Collin.

Enligt Vattenfall har händelseutredningen lett till att instruktioner, arbetssätt och roller förtydligats.