Logga in

Missade nollan på serviskabel – Elsäkerhetsverket kritiserar energibolag

Publicerad
8 feb 2021, 08:13
| Uppdaterad
24 mar 2021

Bristande rutiner, otydlig dokumentation och otillräcklig kompetens. Elsäkerhetsverkets kritik mot skånska elnätsbolaget Staffanstorps Energi är hård.

Brister i egenkontrollen, dokumentation och kompetens upptäcktes vid en tillsyn hos Staffanstorps Energi i slutet av förra året. I ett föreläggande uppmanar nu Elsäkerhetsverket det kommunägda elnätsbolaget att åtgärda flera fel och brister.

”Vi kommer att förbättra vår dokumentation samt på ett bättre sätt än tidigare implementera egenkontrollprogrammet hos all personal.”

Hampus Trellid, vd Staffanstorps Energi.

Det allvarliga tillbudet, som uppmärksammades i december, inträffade vid idrifttagningen av serviskabel till en ny fastighet. Kontrollen av nollan uteblev, och vid tillsynen av starkströmsanläggningen visade det sig också att nollan saknades.

– Elinstallatören, en extern elfirma, hade missat att meddela våra elmontörer som i sin tur missade att kontrollera en bygel. Bristen skulle ha rapporterats till Elsäkerhetsverket senast en vecka efter händelsen, men det gjordes först några veckor senare, säger Hampus Trellid, vd hos Staffanstorps Energi.

Läs också: Dokumentation viktig
Elfirma döms: Svarade inte Elsäkerhetsverket – skyllde på bristande svenska

I slutet av januari lämnade bolaget in sitt yttrande kring anmärkningarna till Elsäkerhetsverket. Av det framgår att styrelsen ser allvarligt på de påtalade bristerna. Bland åtgärderna som föreslås finns skärpta rutiner vid kontroll före idrifttagning av anläggningar.

– Vi kommer även att förbättra vår dokumentation samt på ett bättre sätt än tidigare implementera egenkontrollprogrammet hos all personal, säger Hampus Trellid.

Till exempel kommer personalens kompetenser att kartläggas och kompetenskrav införas för olika arbetsuppgifter. Rollbeskrivningar, exempelvis för elsäkerhetsledaren, ska upprättas och all berörd personal kommer att få ny utbildning och information. Bland annat utbildas två av Staffanstorps Energis elmontörer nu för att på sikt bli auktoriserade.

Läs också: Kan gå illa
Dödsolyckan i Örnsköldsvik: ”Det finns ingenting att skylla på”

Läs också: Och bli dyrt
Miljonböter för Kurravaara-olyckan som dödade 25-åring

En annan brist gäller jordtagsmätningen i luftledningsnätet som skulle ha gjorts 2016, enligt underhållsplanen, men inte gjordes. Den ska istället genomföras under 2021.

Enligt Elsäkerhetsverkets föreläggande ska elnätsbolaget inkomma med redogörelse om vidtagna åtgärder senast 31 mars.