Logga in

4 råd för att undvika induktionsolyckor

Publicerad
13 apr 2023, 09:00

Frånkopplade högspänningsledningar som spänningssätts av intilliggande ledningar har lett till flera dödsolyckor. Nu uppdateras råden om hur man ska undvika induktion.

Handboken ”EBR Induktion och influens – säkerhetsåtgärder för luftledningar” lyfter fram det som är viktigt för att jobba säkert i fält, med hjälp av praktiska exempel och bilder. Några råd är att alltid:

Experten berättar:
Induktionsregler: ”Måste vara lika enkla som ett säkerhetsbälte”

1 Jorda på båda sidor om ledningen

Arbetsjorda så nära arbetsplatsen som möjligt för att minimera den inducerade spänningen. Arbetsjordning ska först anslutas till ett jordtag och därefter till de ledare som ska kortslutas och jordas.

Jordtaget ska vara uppmätt, godkänt och dokumenterat och ha tillräckligt låg övergångsresistans. På så vis frånkopplas anläggningen automatiskt vid oavsiktlig tillkoppling av den mottagande ledningen.

Varning: Se upp med inducerad ström om du arbetsjordar vid frånkopplingspunkten och gör kompletterande arbetsjordning nära arbetsplatsen.

2 Potentialutjämna arbetsplatsen där jobbet utförs

Potentialutjämning ska göras där personer, verktyg och utrustning riskerar att komma i samtidig beröring med ledande delar som kan uppnå olika potential.

Vid potentialutjämning på arbetsplatsen ska ett tillfälligt jordtag (jordspett) ordnas. Fasledare, stag och utrustning ska vara anslutna med potentialutjämningsledare till det tillfälliga jordtaget.

3 Använda isolerande handskar och skor

För att skydda sig mot förhöjd markpotential från givande ledningar ska isolerande skor/stövlar och elektriskt isolerande skyddshandskar användas.

Tillfälliga jordtag ska anordnas nära arbetsmaskiner, för att minska risken för potentialskillnader (beröringsspänning).

4 Arbeta med jordningsplaner

En ny rekommendation är att arbeta med så kallade jordningsplaner. Alltså en skriftlig förebild med numrerade säkerhetsåtgärder, arbetsjordning och potentialutjämning. Planen tas fram av arbetsgivaren i samverkan med elanläggningsansvarig inför arbetet.

Detta är nytt för den svenska elkraftbranschen, men används redan i flera andra europeiska länder.

– Vi fick idén från Vattenfalls verksamhet i Holland där jordningsplaner funnits länge, säger Reijo Eriksson som hoppas att handboken ska förbättra kunskapen i branschen.

Läs också:
”Borde vara självklart där man jobbar med livet som insats”

Induktion och influens kan uppstå samtidigt i kraftledningar, men av olika orsaker.

När uppstår induktion?

En avstängd kraftledning kan börja leda ström som skapas av magnetfältet i en intilliggande, spänningssatt ledning.

När uppstår influens?

Spänningsskillnader i parallella ledningar skapar elektriska fält, som kan vara kraftiga. En avstängd ledning blir spänningssatt av det elektriska fältet.