Logga in

Efter ljusbågen: ”Det är en brist att inte Arbetsmiljöverket har föreskrifter om elsäkerhet”

Publicerad
9 mar 2020, 07:43
| Uppdaterad
25 feb 2021

Gustav Östermyr skulle göra dörrfogar och skadades allvarligt av en ljusbåge. Nyligen dömdes byggföretaget till företagsbot. Flera ljusbågsolyckor bland icke-elektriker tyder på en övertro att anläggningar är säkrare än de är.

Arbetsmiljön i byggbranschen styrs i hög grad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Men trots att många icke-elektriker också kommer i kontakt med el så finns ingen AFS om elsäkerhet.

Det invaggar många i falsk trygghet, vilket flera ljusbågsolyckor under 2010-talet tyder på, menar arbetsmiljöexpert Magnus Persson hos Installatörsföretagen.

– Det är en brist att inte Arbetsmiljöverket har föreskrifter om elsäkerhet, säger han.

Läs mer: 19-åring skadades allvarligt av en ljusbåge – nu döms Serneke

”Arbetsmiljöverket borde tydligare få med elsäkerhet i sina AFS:ar. Det är inte bara elektriker som gör sig illa på el.”

Magnus Persson, arbetsmiljöexpert, Installatörsföretagen.

Åtalet: Gustav fick ut nyckeln till trafon – brännskadades svårt

I mitten av februari meddelades domen mot byggföretaget Serneke med anledning av en arbetsplatsolycka i Lerum 2017. Gustav Östermyr arbetade då med att täta dörrar till en transformatorstation i ett nytt parkeringshus vid Lerums station. Han kom för nära en 20 kilovolts transformator, fångades in i en ljusbåge och skadades svårt.

Ett annat fall är det där en borrare fick livshotande skador då tre cykelställ skulle förankras i marken utanför en galleria i Nyköping 2013. När hålen borrades skadades en starkströmsledning och borraren träffades av en ljusbåge.

Läs mer: Höga böter för ljusbågsolycka

– Arbetsmiljöverket borde tydligare få med elsäkerhet i sina AFS:ar. Det är inte bara elektriker som gör sig illa på el, säger Magnus Persson.

Arbetsmiljöverket har dock inga planer på att ge ut en AFS om elsäkerhet, berättar Torben Vincentsen, enhetschef på avdelningen för regler.

– Vi har haft diskussioner med Elsäkerhetsverket om detta och anser att våra befintliga regler täcker in arbete med el. Därför ser vi ingen anledning att ta fram särskilda föreskrifter om elsäkerhet, säger han.

Finns även andra risker: Elektriker drabbas av andra yrkesgruppers asbestdamm

I stället pågår ett projekt att tillsammans med Elsäkerhetsverket ge ut en branschvägledning för arbete med el. I den ska exempelvis finnas processbeskrivningar, hänvisningar till branschpraxis och till myndigheters olika regelverk. Vägledningen beräknas bli klar i början av 2021.

Ett annat pågående arbete är att se över samtliga AFS:ar. Det finns i dag ett 70-tal föreskrifter och alla är inte längre aktuella. Målet är att uppdatera och strukturera om dessa med utgångspunkt i regeringens arbetsmiljöstrategi från 2016.

Läs mer: Brister i arbetsmiljön – arbetsgivarens skyldigheter

När översynen är i hamn 2022 är planen att antalet föreskrifter ska ha minskat till 14, inklusive tillverkarregler. Förslaget är ute på remiss nu.

– I den nya strukturen utgår vi från vem som har skyddsansvaret – om det är arbetsgivaren, tillverkaren eller till exempel byggherren. Det ska bli lättare att hitta och förstå vilka regler som gäller för just mig, säger Torben Vincentsen.