Logga in

Småskalig vindkraft: ”Det senaste året har vi märkt ett jättestort intresse”

Publicerad
12 dec 2022, 10:55

Intresset för vindkraftverk under 100 kW har blivit superhett med de höga elpriserna. Men ingen håller reda på hur många små vindkraftverk som finns. Och ingen vet heller hur det går med bygglov i de fall det behövs.

Den senaste statistiken över planerad småskalig vindkraft som går att hitta är en sammanställning gjord av branschorganisationen Svensk Vindenergi 2017. I listan finns två vindkraftverk med effekt under en megawatt – ett i Östergötland och ett på Gotland, båda med planerad driftstart 2018.

“Staten borde ta större ansvar för det här. Det är konstigt när man varnar för kristider och samtidigt inte tar hand om de individuella initiativ som finns.”

Sven Ruin, Svensk Vindkraftförening

Ville ha eget vindkraftverk:
Småskalig vindkraft: ”Kommunen sa nej direkt”

Valde solceller och batterier:
Energikostnaderna minskade flera hundra tusen kronor redan första året

Enligt en marknadsöversikt från Svensk Vindkraftförening 2017 fanns då cirka 200 små verk, om max 43 kW, installerade i Sverige. Vanligtvis ses 100 kW som en övre gräns för småskalig vindkraft.

Sven Ruin

– Vi slutade göra marknadsöversikter sedan, eftersom elpriserna var låga och därmed även intresset för småskalig vindkraft. Men det senaste året har vi märkt ett jättestort intresse igen, säger Sven Ruin hos Svensk Vindkraftförening.

Han beklagar att det blivit svårt att få tag i svensktillverkade, små vindkraftverk. Att bara förlita sig på importerade verk är knappast ett bra alternativ.

– Staten borde ta större ansvar för det här. Det är konstigt när man varnar för kristider och samtidigt inte tar hand om de individuella initiativ som finns, säger Sven Ruin.

Under 1990-talet fanns möjlighet att få investeringsstöd för relativt småskaliga vindkraftverk, över 50 kW. När gränsen höjdes och stödet senare togs bort försvann nästan alla svenska tillverkare.

I samband med att investeringsstödet avskaffades upphörde också plikten att rapportera in driftstatistik om de verk som installerats. Energimyndigheten har inte längre någon statistik över småskalig vindkraft.

Hur det går för den som behöver söka bygglov varierar också kraftigt mellan olika kommuner, menar Sven Ruin. Han ser också ett problem i att Försvarsmakten sällan har tid att svara på hinderremisser om vindkraft, vilket kan bromsa initiativ.