Logga in

Energikostnaderna minskade flera hundra tusen kronor redan första året

Publicerad
23 jun 2022, 10:01

Höga elpriser och nya effekttariffer har gjort det tufft för många bönder på senare tid. För Svenneby gård i Östergötland har räddningen blivit solceller och batterier.

Råmande hörs från ladugården på Vikbolandet utanför Norrköping. Ett 70-tal kor är inne för att äta och gå till mjölkroboten. Såväl foderkross som mjölkrobot och kyltank för mjölken drar stora mängder el, och när de startar blir det effekttoppar.

De senaste årens ökande elpriser, och nya effekttariffer, har varit tuffa för många lantbrukare. Strömavbrott kan också vara besvärliga. För att få bättre kontroll på kostnaderna och bli mindre beroende av elnätet har bonden Patrik Leo satsat på solceller och batterier.

”Om allt fortsätter på samma sätt som hittills blir avskrivningen lite drygt åtta år. Sedan ska ju förhoppningsvis anläggningen ticka och gå i minst 20 år till.”

Tommy Brakel, Isorent

Kapar effekttoppar:
Batteri i Hammarby Sjöstad ska sänka kostnaden för effekthungrig sopsug

Så gör en industri:
Effektslukande sågverk valde batteri

– Vi har en effekttopp på morgonen vid 7-tiden när alla kor kommer in för mjölkning och fodring. Då körs också utgödslingssystemet. Samtidigt startar vi verkstaden och börjar använda varmvatten. Det blir en hel del på en gång, säger Patrik Leo på Svenneby gård.

Tillsammans med en engagerad barndomsvän satte han redan 2018 i gång planeringen av en anläggning med solceller och batterier. Numera sitter 644 solpaneler på taket till en ny maskinhall bredvid ladugården. Solcellerna, 216 kilowatt, är kopplade till ett batterilager med kapaciteten 307 kilowattimmar.

I juni förra året togs allt i drift och sedan dess har installatören gjort mätningar av producerad, använd, köpt och såld el. Efter tio månader visade sig besparingen ligga på 344 127 kronor. Det motsvarar en avkastning om cirka åtta procent på investeringen som var 4,4 miljoner kronor.

– Om allt fortsätter på samma sätt som hittills blir avskrivningen lite drygt åtta år. Sedan ska ju förhoppningsvis anläggningen ticka och gå i minst 20 år till, säger Tommy Brakel hos Isorent som gjort installationen tillsammans med batterisystemintegratören Stella Futura.

En mil från Svenneby gård har Patrik Leos son nyligen övertagit sin morfars gård Satterstad. Viktor Leo vill redan från början bli så oberoende som möjligt av elnätet.

Därför har han valt att satsa på en ny off-gridlösning från samma installatörer. På en lada finns solceller som kompletterats med batterier och ett nyutvecklat invertersystem som kopplar ifrån elnätet vid strömavbrott.

Inne i den 100-åriga ladan arbetar elektrikern Joakim Hernell från Assemblin med att dra de sista kablarna. Han visar var matningen från elnätet kommer in och sedan går tillbaka ut via ett annat skåp.

– Där sitter mekaniska kontaktorer som känner om strömmen är borta, och stänger av så att det inte blir backspänning. När brytaren slagits av skickas elen ut andra vägen i stället, från batteriet, säger han.

Joakim Hernell, Assemblin. Foto Marie Granmar

Installationen i ladans hörn sitter helt och hållet inuti en brandcell av betong. På så vis undviks problem med gnagarskador. Alla kablar utanför brandcellen, på ladans vägg, är skärmade, dragna genom ”rasselslang” av metall och sitter på rätt avstånd från ytor där råttorna kan gå.

– En annan speciell grej här är att vi inte använder växelriktare med trefas, utan enfas – L1, L2, L3, säger Joakim Hernell.

Han berättar att det här är en ganska liten anläggning som främst ska försörja ett bostadshus och några gårdsbyggnader. De 48 solpanelerna på ladans tak, riktade mot öst och väst, har effekten 21,5 kilowatt och batteriet kan lagra 19,2 kilowattimmar. Huvudsäkringen är på 25 ampere.

– Största utmaningen har varit att vissa kablar behövt dras långa sträckor, vilket har krävt kraftigare dimensioner. In hit till ladan är det 16 kvadratmillimeter kopparkabel. En annan kabel drogs till ett hus en kilometer bort. Där valde vi 95 kvadrat aluminium för att inte få spänningsfall, säger Joakim Hernell.

Han har även gjort installationen på Svenneby gård, som är mycket större med huvudsäkring 250 ampere. Där är solcellerna riktade mot söder och solcells- och batteriinstallationerna sitter i två separata rum, också brandceller.

Joakim Hernell har fullt upp och hinner inte visa anläggningen på Svenneby gård. Det gör i stället Tommy Brakel och Charlie Appelgren från Isorent. På övervåningen i den nya maskinhallen finns växelriktarna, två stycken om vardera 83 kilowatt, och skåp för invertergrupperna. Kablarna som kommer ut från växelriktarna har gummiskydd, för att undvika skav. Det är ett krav från försäkringsbolaget.

I betongrummet sitter även matningsskåp med överspänningsskydd och säkringar. Åskskyddet är viktigt på alla gårdar. Patrik Leo övervakar anläggningen via en app i sin mobil.

– En gång slog blixten ned och anläggningen stannade. Då slog jag ifrån huvudströmmen på knappen här, bytte säkringar och startade om. Det var smidigt och inget gick sönder, säger han.

Läs också:
Åskskydd på låda

En trappa ner i maskinhallen finns battericentralen, som liknar en smärre datorhall. Åtta skåp med 64 seriekopplade batterienheter lagrar energi från solcellerna. Solelen går först till gårdens egen användning, därefter till batterierna och när de är fulladdade skickas överskottet ut på nätet.

Ett svagt surrande hörs medan batterierna laddar. Plötsligt upphör surret. Batterierna är fulladdade och redo att försörja gården. Sommartid levererar solcellerna el från 4-tiden på morgonen och batterierna har laddat klart ungefär vid lunch. När solen gått ner används elen från batterierna.

Patrik Leo är nöjd. Elräkningarna i december och januari var trots allt höga, men det jämnas ut under året. Ytterligare möjligheter att förbättra ekonomin kommer framöver.

– Vi har ett avtal på gång med vårt energibolag Tibber om att sälja el till dagspris, vilket blir mer gynnsamt. Svenska kraftnät erbjuder också möjligheten att bidra till frekvensstabilisering av elnätet, vilket vi kan få betalt för – uppemot 12 000 kronor per månad. Så det kommer att rulla runt, säger han.

Fakta Egen el med solceller och batteri

På Svenneby gårds nya maskinhall sitter 644 solpaneler med sammanlagda effekten 216 kilowatt. De är kopplade till ett batterilager med kapaciteten 307 kilowattimmar. Batterierna är Tesvolt BESS (Battery Energy Storage System) och växelriktarna SMA.

Batterierna hjälper till att kapa effekttoppar och öka gårdens användning av egen solel. Under de första 10 månaderna i drift har energisystemet hjälpt gården att spara 344 127 kronor.

På granngården Satterstad installeras ett liknande, men mindre, system som även har möjlighet att drivas off-grid. Ett nyutvecklat invertersystem känner av om elen från nätet försvinner vid ett strömavbrott. Då kopplas elnätet ifrån och lagrad el från batteriet skickas i stället ut till husen.

Invertersystemet är ett alternativ till andra off-gridlösningar på marknaden, exempelvis Ferroamps. Hittills har dock Isorent och Stella Futura, som gjort installationerna på Vikbolandet, inriktat sig på större anläggningar för fastigheter, lantbruk och industrier.

Fakta Svenneby gård

Gården på Vikbolandet utanför Norrköping har ett 70-tal mjölkkor samt kvigor, kalvar och tjurar. På cirka 500 hektar mark odlas raps, vete, havre, åkerbönor och vall. Gården är självförsörjande av foder till djuren och har Krav-produktion av allt. All raps säljs, liksom det vete som inte behövs som foder.