Logga in

Rapport: Oschysst konkurrens när kommuner installerar solceller och laddstolpar

Publicerad
9 jun 2022, 08:45
| Uppdaterad
10 jun 2022

Kommunala bolag säljer och installerar laddstolpar och solceller på ett sätt som snedvrider konkurrensen, enligt en ny kartläggning.

I rapporten ”En laddad fråga” granskar Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv hur offentliga bolag konkurrerar med privata företag genom att sälja och installera solceller och laddstolpar.

Elektrikern som inte gav upp:
50 solcellsinstallationer på raken gick back …

Läs också:
Vilda västern när klåpare installerar solceller

Slutsatsen är att det snedvrider prissättningen och skapar osund konkurrens lokalt. Problemet, som finns i stora delar av landet, leder till privata installationsföretag trängs undan. Mindre förtag drabbas hårdast.

Vid sidan om statliga Vattenfall är det främst en rad stora kommunala energibolagen som pekas ut. De bedriver en aggressiv marknadsföring och har ett antal konkurrensfördelar som privata bolag inte har, enligt rapporten.

Kommunala energibolag kan exempelvis dra nytta av kundregister från sin elhandel- och elnätsverksamhet. De kan passa på att marknadsföra sina installationstjänster när de skickar ut elfakturan. De kan erbjuda kunden rabatt på en laddstolpe om kunden tecknar ett elavtal. Eller locka med fri laddning vid installation av en laddstolpe. De kan även dra nytta av sin trovärdighet – de är etablerade aktörer som kunden redan känner till.

Samtidigt drar sig många privata företag som utsätts för sådan konkurrens för att klaga.

– Frågan är känslig för många. Vi är naturligtvis beroende av de kommunala beställarna som vi konkurrerar med samtidigt som de är en kund. Det här hämmar våran marknad, och prispressar en bransch som redan har låga marginaler, sa Patrick Sandstedt, vd Sandstedts el, som deltog i ett seminarium på måndagen där rapporten presenterades.

Han berättade också att han upplevde att kommunerna gärna gör de lätta jobben, medan privata företag får uppdrag med större risker.

Förutom solceller och laddstolpar säljer offentliga aktörer en rad andra tjänster på ett sätt som kan innebära osund konkurrens, enligt rapporten. Däribland värmepumpar, vissa elinstallationer i fastigheter och vägbelysning.

– Vår uppmaning till kommunerna är: styr era bolag så att de agerar på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen och tränger ut privat näringsverksamhet, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Enligt rapporten finns det dessutom inget stöd i lagen för de kommunala energibolagen att ägna sig åt en här typen av verksamhet, varken i ellagen eller kommunallagen.

Han höjde timpriset:
”Behöver inte förlita oss på materialpriser för att gå runt”

I rapporten riktas tre uppmaningar:

  • Regeringen: tydliggör den kommunala kompetensen och skapa tydliga ramar för den offentliga verksamheten. Det privata näringslivet ska inte behöva möta snedvridande konkurrens från offentliga aktörer på det egentliga näringslivets område.
  • Konkurrensverket: pröva regelverkets möjligheter gentemot någon av de verksamheter som pekas ut i rapporten. Genom en sådan process kan mer klarhet ges var gränserna går för den offentliga verksamheten och de mest problematiska beteendena kan stoppas.
  • Kommunerna: gör en översyn av hela kommunens säljverksamheter för att se var konkurrens med privat verksamhet uppstår. Ge tydlig styrning till kommunala bolag om att inte konkurrera med privat verksamhet, i synnerhet där verksamheten inte har tydligt stöd i lag.

Här kan du läsa rapporten.