Logga in

Vilda västern när klåpare installerar solceller

Publicerad
10 feb 2020, 06:15
| Uppdaterad
8 mar 2021

Elinstallatören Jimmy rev 14 dåliga installationer i fjol. ”Direkt livsfarligt. I värsta fall kunde plåttak, hängränna och stuprör ha blivit strömförande.”

På avstånd syns inga skavanker. Höstsolen blänker svagt i solcellerna, som täcker större delen av villataket. Men under panelerna är det rörigt.

– Titta, kablarna hänger lösa över hela taket. Vi ser massor av installationer som ser ut så här, säger Jimmy Wilhelmsson, som är vd på elinstallationsföretaget Elektrikern i Dingtuna utanför Västerås.

Fler fel: Lös kabel blir livsfarlig gunga för barn – och andra elfel när solceller installeras

Just den här anläggningen sitter på Elektrikerns eget kontor och har några år på nacken. Det var en av de första installationer som Jimmy Wilhelmsson gjorde när han var nybörjare i solcellsbranschen. Numera säkerställer han att kablarna är korrekt förlagda när företaget gör installationer på villor, bostadsrätter och industrifastigheter i regionen.

”Direkt livsfarligt. I värsta fall kunde plåttak, hängränna och stuprör ha blivit strömförande. Att en elektriker skulle ha gjort en sådan installation är helt uteslutet.”

Elinstallatör Jimmy Wilhelmsson

– Efter våra första anläggningar har vi lärt oss och tummar aldrig på kvalitet, utseende eller säkerhet. Men många installationer görs av okunniga eller oseriösa aktörer som vill slå sig in på marknaden och tjäna pengar. Det är lite vilda västern med takläggare, snickare, bergvärmefirmor och rena lycksökare som startar solcellsbolag, säger han.

Film: Ljusbåge från solceller? Så lätt uppstår den 

Vissa anläggningar är i så dåligt skick att de måste rivas och installeras om från grunden – en ny typ av uppdrag för Elektrikern. Företaget åtgärdade 14 anläggningar med allvarliga brister under 2019. Felsökningsuppdragen började plötsligt dyka upp när förra vintern gick mot sitt slut och allt fler villaägare undrade varför deras solceller hade lagt av. Det visare sig att snön hade fått kablage att gå sönder och kontakter att slitas isär.

– Installationerna var riktigt dåliga. Det är roligare att bygga nytt än att rätta fel och tjäna pengar på andras misstag. Ibland gör det nästan ont att ta betalt, säger Jimmy Wilhelmsson.

Vi har kommit in på kontoret i Dingtuna och han bläddrar fram den ena bilden efter den andra på sin datorskärm. De flesta visar kablagefel. Kablar och kontakter hänger och dinglar under solpaneler eller ligger lösa på tak, utsatta för väder och vind. Kablar har dragits i hängrännor och ner i stuprännor. Kablar ligger och gnager mot vassa plåtkanter över nock, stativskenor, genom hål i fästen. På en bild syns tydliga skavmärken på kabeln.

– Direkt livsfarligt. I värsta fall kunde plåttak, hängränna och stuprör ha blivit strömförande. Att en elektriker skulle ha gjort en sådan installation är helt uteslutet, kommenterar Jimmy Wilhelmsson.

Inspektion: Hur många elfel kan man göra när solceller installeras?

Många av de 14 anläggningarna som han rev under fjolåret hade även allvarliga brister på stativ och infästningar. Muttrar hade börjat lossna, stativ var felaktigt monterade, konstruktionerna klarade inte snö och vind. Om bristerna inte hade åtgärdats hade följden kunnat bli vattenskador, brandrisk eller att delar av anläggningar flugit av taket i en storm.

Ett annat problem är solceller som skuggas eller blir överhettade på grund av dålig värmeavledning. Då sjunker elproduktionen.

Ingen av de 14 anläggningarna var gammal. Den yngsta hann bara var i drift något år innan den revs, den äldsta i fem år.

Elsäkerhetsexperten:
”Massor av fel när solcellsanläggningar installeras felaktigt”

Så säger reglerna

  • Elinstallationsarbete i samband med installation av solceller på annans anläggning får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
  • Elinstallationsföretaget måste vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”.
  • Även monteringen av solcellspaneler och ihopkoppling av förkontakterade snabbkopplingsdon är ett elinstallationsarbete.
  • Elinstallationsföretaget kan anlita exempelvis snickare eller takläggare från andra företag för vissa elarbeten, som ihopkoppling av solpaneler. Men då ska även den personalen ingå i företagets egenkontrollprogram. Annars räknas arbetet som olagligt elinstallationsarbete.

Källa: Elsäkerhetsverket.

När Västeråsföretaget Elektrikern installerar nya anläggningar görs det i samarbete med en solcellsmontör som kan takarbete, taksäkerhet och montering. Företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket och har ett egenkontrollprogram. Jimmy Wilhelmsson är elinstallatör för regelefterlevnad och hjälper även till att rekrytera och utbilda takmontörerna som ska montera paneler och koppla ihop snabbkontakter.

– Samarbete är nyckeln. Mina elektriker går nästan bara upp på tak för felsökningar, besiktningar och för att kontrollera anläggningar, säger Jimmy Wilhelmsson.

Läs också:
Har du koll på EU-regeln som hemmafixare missar när solceller kopplas in?

Vad är systemfelet bakom alla bristfälliga installationer?

– Allt fel och fusk beror på det finns pengar att tjäna i branschen. Det lockar nya aktörer som saknar kunskap eller är oseriösa.

Har något gjort dig förvånad?

– Att även stora installationer tas i drift utan fullgod slutbesiktning där många fel hade kunnat upptäckas direkt.

Har du några råd till andra elfirmor?

– Våga satsa. Man måste inte upp på taket själv om man hittar en seriös samarbetspartner som kan takarbete, taksäkerhet och montage. Och pruta aldrig på kvalitet och säkerhet – tacka nej om kunden bara vill köpa på pris, säger Jimmy Wilhelmsson.

Solcellseffekt i Sverige

  • Under 2018 installerades 158,5 megawatt solcelleffekt i Sverige, en ökning med 87 procent jämfört med de 85 megawatt som installerades 2017.
  • Den totala installerade effekten ökade med 59 procent, från 267,5 till 425,7 megawatt.
  • De 425,7 megawatt som fanns installerade producerar uppskattningsvis 404 gigawattimmar el per år. Det motsvarar 0,3 procent av Sveriges årliga elkonsumtion.

    Källa: IEA-PVPS-rapporten.