Logga in

Flera anmälningar till Elsäkerhetsverket om spa-bad

Publicerad
16 aug 2021, 08:08

”Det många inte vet är att den som handlar från ett land utanför EU tar över tillverkaransvaret.” Från dåliga bruksanvisningar till bränd kontrollbox efter att vatten läckt in. I sommar har flera elektriker ringt Elsäkerhetsverket om de populära spa-baden.

Trenden att allt fler installerar spa-bad visar nu sin baksida. Under senare tid har Elsäkerhetsverket tagit emot oroliga samtal från elektriker och flera anmälningar kring brister med spa-baden.

– Det gäller olika typer av spa-bad för utomhusbruk. Anmälningarna handlar bland annat om saker i och runt spa-baden – som värmeaggregat, transformatorer med mera. En anmälan gällde att det läckt in vatten till kontrollboxen, som visade tydliga tecken på elbrand, säger Karin Dröschmeister, handläggare hos Elsäkerhetsverket.

”Det många inte vet är att den som handlar från ett land utanför EU tar över tillverkaransvaret och blir privatimportör…”

Karin Dröschmeister, handläggare Elsäkerhetsverket.

Ökande trend:
Så undviker du fallgropar när du installerar spabad

Mer om privatimport:
När kunden importerar elprylarna själv …

I övrigt handlar anmälningarna främst om att produkterna är dåligt märkta eller har bristfällig dokumentation. Exempelvis saknas i vissa fall CE-märkning, vilket kan betyda att produkten är fel utformad, att den saknar modellnummer eller namn och adress på tillverkaren. Det blir oklart om produkten är konstruerad för användning på den svenska marknaden.

Annat som påpekats är att bruksanvisningen är svår att förstå, eftersom den inte finns på svenska (vilket är ett krav). Det ökar risken för att produkten kopplas in fel.

Karin Dröschmeister

– Spa-bad är dyra och det finns alltid aktörer som vill tjäna pengar. Därför köps produkterna in från länder utanför EU och säljs här, billigare än konkurrenternas, säger Karin Dröschmeister.

Problemet har ökat i och med den ökande näthandeln, menar hon. Det blir svårare för köparen att få fram all information om produkterna. Manualer kan vara översatta via Google, så att delar saknas eller blir fel.

– Det många inte vet är att den som handlar från ett land utanför EU tar över tillverkaransvaret och blir privatimportör. Detta är något som försäkringsbolag börjat intressera sig för och som kan påverka eventuell ersättning vid en olycka, säger Karin Dröschmeister.

Hennes råd till konsumenter är att alltid vara kritiska och ställa krav vid köp av elektriska produkter. Uppmaningen till elektriker är att aldrig koppla in produkter som de ser inte uppfyller kraven eller saknar CE-märkning.

– Det är viktigt att elektriker undviker att installera spa-bad som de misstänker inte uppfyller europeiska säkerhetskrav. Elektrikerna behöver också hjälpa konsumenter att välja produkter från seriösa butiker, säger Karin Dröschmeister.

Vägledning viktig:
Varning för elchockande badkar

Hon menar att Elsäkerhetsverket i dagsläget har svårt att komma åt problemet genom klassiska marknadskontroller. Det beror på att produkterna är dyra i inköp och ofta kommer från tredje land. Men ett försök ska göras med start i höst, i ett nytt projekt för dokumentationskontroll.

Fakta Tänk på det här vid köp och installation av spa-bad

  • Kolla att det finns CE-märkning – innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller säkerhetskraven och är säker att använda om man följer anvisningarna.
  • Spänning – i Sverige har vi 230 Volt i våra uttag, elprodukter får inte säljas i Sverige om det krävs exempelvis en adapter.
  • Bruksanvisning på svenska är ett krav. Saknas detta är det en indikation på att tillverkaren inte förstått de gällande reglerna.
  • Rätt IP-klass, som lägst IP44. Talar om hur väl produkten klarar yttre påfrestningar som damm och smuts.
  • Kontaktuppgifter till tillverkare och/eller importör ska finnas. Då kan du kontakta dem om det uppstår frågor eller fel. Saknas dessa uppgifter – köp inte produkten!
  • Glöm inte jordfelsbrytaren – är olyckan framme kan den vara avgörande. Har du ingen fast installerad finns det portabla, men en fast installerad rekommenderas.
  • Om det finns en stickpropp får du ansluta ditt spa-bad själv. Använd sunt förnuft med kablar utanför badet och använd inte skarvsladdar. Uttaget ska vara jordat och installerat för utomhusbruk. Finns ingen stickpropp ska ett registrerat elföretag anlitas.

Källa: Elsäkerhetsverket