Logga in

Säljförbudet mot Easee: ”inte proportionerligt att kräva praktiska åtgärder”

Publicerad
22 apr 2024, 11:09

I dag måndag kom en ny vändning i Easee-ärendet. Säljförbudet för Home och Charge ligger fast, men Elsäkerhetsverket svänger om de redan installerade boxarna.  ”Risken för fel av allvarlig karaktär är så låg.”

Historien med Easee och deras lösning för laddboxarna Charge och Home har pågått i över ett år. Turerna har varit många, med säljförbud, åtgärdsplaner och domstolsförhandlingar som slutade i att det norska företaget la ned sin överklagan och accepterade säljförbudet.

Läs också:
Easee drar tillbaka överklagan – accepterar fortsatt försäljningsförbud

Läs också:
Easee – historien från marknadsledande till säljstopp

Men hur påverkar det redan installerade boxar? En av de brister som Elsäkerhetsverket påpekade var just regeluppfyllnad kring jordfelsbrytare. I ett pressmeddelande från Elsäkerhetsverket framgår det att myndigheten nu beslutat att Easee inte behöver genomföra åtgärder på redan installerade laddboxar.

Elsäkerhetsverket skriver att även om ”ett antal tekniska brister” kvarstår, som brytavstånd samt oförmåga att bryta för höga strömmar – är det inte proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. 

Istället krävs Easee på att ta fram en prognos över förväntade fel vilket sedan ska följas upp med redovisning av faktiska felutfall.

– Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket uppger att Easee har tre veckor på sig att överklaga beslutet – och två månader på sig att inkomma med prognos för att efter ytterligare tio månader sedan ¨återrapportera utfallet.

Läs också:
Blir det fler jordfelsbrytare efter laddbox-gate?