Logga in

Varför är det dumt att ha jordat och ojordat i samma rum?

Publicerad
6 mar 2024, 07:54

I ett kök är vissa uttag jordade, medan andra är ojordade. Varför är det problematiskt? Elsäkerhetsexperten Joakim Grafström på SEK reder ut.

Text

Expertfråga:
Kan man skriva in en person som inte är anställd i sitt egenkontrollprogram?

Expertfråga:
Får skyddsjordsledaren ha en mindre area än tillhörande linjeledare?

FRÅGA: Varför är det dumt att ha jordade och ojordade uttag i samma rum?

SVAR: Att ha jordat och ojordat i ett rum är ju inte farligt på en gång, men det kan bli farligt. Säkerheten i ett rum som är ojordat bygger på att du inte kan få en krets till jord om det blir ett fel. Får du ett fel till den utsatta delen blir det spänningssatt i förhållande till jorden.

Säg att du är i ett kök och ett installationsfel uppstår i en apparat, exempelvis i brödrosten. Om den är ansluten till ett jordat uttag  kommer säkringarna att gå eller jordfelsbrytaren lösa ut, men om det inte är jordat löser inga skydd ut och spänningen ligger kvar på höljet. Om du då tar tag i brödrosten och ett jordat föremål, exempelvis kylen, så hamnar du i felkretsen och får ström genom kroppen. 

I äldre installationer förekommer ojordade uttag i kök vid matplatsen eller i taket, medan övriga uttag och vitvaror är jordade. Det är inte per automatik att betrakta som en felaktig installation. Innan kravet på generell jordning infördes gjordes bedömningar i kök där matplatsen ansågs vara så långt ifrån jordade föremål att risken för samtidig beröring ansågs vara obetydlig. Sådana installationer får finnas kvar enligt Elsäkerhetsverket, men det är naturligtvis inte fel att uppdatera installationen.