Logga in

Varför är egenkontrollprogrammen så bedrövliga Mats Jonsson?

Publicerad
20 dec 2023, 08:54

”I princip värdelösa.” Det säger Mats Jonsson om företagens egenkontrollprogram. När han håller workshops är det få företag som vill visa upp sitt program. Men vad är orsaken?

Läs också:
Elsäkerhetsverket granskar egenkontrollprogram

Experten:
Fem tips för att lyckas med egenkontrollprogrammet

Över sex år har gått sedan lagkravet på egenkontrollprogram för elinstallatörföretag infördes. Syftet är att säkra att jobbet görs av personer med rätt kompetens på rätt sätt med rätt kontroller. Men merparten av programmen är i princip värdelösa, säger Mats Jonsson, elsäkerhetsingenjör, som ordnar workshops i ämnet.

– Det är bedrövligt illa hur det ser ut faktiskt. I allmänhet tillför de inte något alls i den dagliga verksamheten eftersom de bara innehåller exempel på vad man lovar att göra och inte hur. Det blir en pappersprodukt som inte implementeras i verksamheten men som kan visas upp för kunden.

Ett skäl till bristerna är att företagsledningen som ansvarar för programmen vanligtvis själva är elinstallatörer utan vana att skriva instruktioner, och som inte får någon utbildning i hur man ska göra, menar Mats Jonsson.

Läs också:
Fem år med egenkontrollprogram: ”Det duger inte”

– De flesta vet hur man ska kontrollera sitt utförda arbete men det är bara en av tio paragrafer som ska besvaras av egenkontrollprogrammet.

Mats Jonsson berättar att han märker en viss rädsla för att visa upp programmen när han ordnar workshops för elinstallationsföretag. Men han är inte särskilt oroad för att bristen på dokumenterade system och rutiner ska leda till felaktiga installationer.

– Kompetensen hos elektrikerna är i allmänhet så hög idag att det i de flesta fall säkrar installationsarbetet. Men processen säkras inte av egenkontrollprogrammet, man följer helt enkelt inte föreskrifterna om utförande av elinstallationsarbete, vilket kan vara ett brott mot elsäkerhetslagen.