Logga in

När kunden importerar elprylarna själv …

Publicerad
10 apr 2019, 15:46

Du ska installera en handdukstork – men den ser inte helt ok ut. Här är Elsäkerhetsverkets tips för elprodukter som importeras av kunder eller elfirmor.

Allt fler elinstallatörer vänder sig till Elsäkerhetsverket med frågor om elprodukter för fast anslutning som importeras från länder utanför EU/EES.

Läs mer: En och en halv elcentral blir sågad

Ett typiskt fall kan vara ett badrum som ska renoveras. Elfirman rekommenderar en elektrisk handdukstork, som är korrekt märkt från en tillverkare som uppfyller alla krav. Men kunden nappar inte och beställer i stället en handduktstork på nätet från en tillverkare utanför EU. Sedan vill kunden att elfirman ansluter den. Nu är frågan – ska elinstallatören installera den eller inte?

Quiz: Har du koll på nya lampdonen?

– Det är en ganska vanlig sits. Men du ska aldrig installera en produkt om du misstänker att den har brister, även om kunden intygar att den är säker att använda i Sverige, säger Patrik Espino Colin, som är elinspektör på Elsäkerhetsverket, som nu går ut med information om importerade elprodukter.

”Du ska aldrig installera en produkt om du misstänker att den har brister, även om kunden intygar att den är säker att använda i Sverige”
Patrik Espino Colin, elinspektör

Exempel på misstänkta brister kan vara att produkten inte har all märkning som krävs, att manualen är otydlig, att det finns synliga tekniska fel eller att produkten måste byggas om för att kunna installeras.

– Då är det läge att ta ett steg tillbaka, säger Patrik Espino Colin.

Om kunden inte kan visa att produkten uppfyller säkerhetskraven bör elinstallatören överväga att inte installera den utan att göra djupare kontroll, exempelvis genom att kontakta tillverkaren eller importören på den adress som ska finns på produkten. Saknas de uppgifterna ska varningsklockorna börja ringa.

Läs mer: 4 x 1,5 = 6 kvadrat…eller? 

Om elinstallatören måste bygga om produkten så gäller det att ha koll på regelverket eftersom elinstallatören då kan klassas som tillverkare. I så fall innebär det ansvar som är kopplat till tillverkare.

Inte bara kunder utan även elfirmor importerar elprylar., vilket också kräver eftertanke. En elfirma som importerar och säljer vidare produkter måste axla det ansvar som gäller för importörer, exempelvis att se till att produkten CE-märks.

Mer information finns att läsa här.

FAKTA

Tänk på det här

Här är en checklista med grundläggande produktkrav som Elsäkerhetsverket tipsar om. Produkten ska …

… vara tillverkad för den svenska marknaden

...  ha genomgått bedömning av överensstämmelse (den process inklusive rutiner och dokumentationskrav som tillverkaren måste följa i tillverkningen för att produkten ska anses uppfylla kraven) och ha en fullständig EU-försäkran om överensstämmelse (som tillverkaren upprättar för att visa att bedömningen av överensstämmelse är gjord för alla relevanta produktregler)

… vara CE-märkt

… ha identifieringsmärkning

… vara märkt med namn och postadress till tillverkaren

… vara märkt med information om importören (om det är du som är importör ska alltså märkningen omfatta ditt namn och postadress), och

… ha nödvändiga monterings-, säkerhets- och bruksanvisningar på svenska så att produkten kan monteras, användas, underhållas samt tas i och ur bruk på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.