Logga in

Fem tips för att lyckas med egenkontrollprogrammet

Publicerad
20 dec 2023, 08:51

Måste lärlingen vara med i listan över kompetenser? Och ska elsäkerhetsledaren vara noterad? Här tipsar elsäkerhetsexperten. Fredrik Byström Sjödin om hur man får till de avgörande detaljerna.

Text

Tillsyn pågår
Elsäkerhetsverket granskar egenkontrollprogram

Läs också:
Varför är egenkontrollprogrammen så bedrövliga Mats Jonsson?

1. Ha kontroll på avgränsningarna och omfattningen

Kravet på egenkontrollprogram omfattar enbart det som räknas som elinstallationsarbete. Egenkontrollprogrammet ska visa hur företaget utför elinstallationsarbete så att det blir en säker elanläggning för brukaren.
Arbetsmiljöfrågor som till exempel om man ska tillämpa ESA eller EvA eller vilken som ska vara elsäkerhetsledare hör inte hemma i egenkontrollprogrammet. Det är enbart de som utför elinstallationsarbete, elinstallatören och administratören som behöver ingå i egenkontrollprogrammet.

2. Beskriv verksamheten så tydligt och ärligt som möjligt

Ni ska enbart utföra den elinstallationsverksamhet enligt de verksamhetstyper som ni angett i er registrering hos elsäkerhetsverket. Utgå från de verksamhetstyperna och beskriv sedan vad ni utför för elinstallationsarbeten under varje verksamhetstyp. Var tydlig, enkel och konkret.

3.  Notera all personal som utför elinstallationsarbete samt deras kompetenser

Alla som utför elinstallationsarbete, även lärlingar, inhyrd personal och praktikanter ska noteras i ert egenkontrollprogram. Ni ska koppla varje person till en roll som beskriver arbetsuppgifterna. Då får ni kontroll på vem som får utföra vad.
Dessutom ska ni ha kontroll på allas kompetensprofiler, vilket kräver att ni noterar kompetenserna i personliga kompetenskort. Utgå även här från verksamhetstyperna. Är någon kompetent på expertnivå inom till exempel elbandrift ska ni notera det.

4.  Jobba med metoder

Ni förväntas beskriva era rutiner och instruktioner för HUR ni utför elinstallationsarbete i olika sammanhang. Inom Installatörsföretagen använder vi begreppet ”metoder” för dessa rutiner och instruktioner. I era metoder ska ni beskriva hur ni planerar, bemannar och utför det elinstallationsarbete som ingår i metoden. Ni kan ha hur många metoder som helst, men måste ha minst en (1).

Experten:
Fem år med egenkontrollprogram: ”Det duger inte”

5.   Använd egenkontrollprogrammet i vardagen

Egenkontrollprogrammet får inte bli en hyllvärmare. ”Inför varje elinstallationsarbete”, som det står i de tvingande reglerna, ska ni kunna visa på hur ni på just det jobbet tillämpar egenkontrollprogrammet. Vilka verksamhetstyper det handlar om, vem eller vilka i egenkontrollprogrammet som ska utföra arbetet, vilken metod som tillämpas, hur kontrollplanen ska dokumenteras och så vidare. Detta kräver att ert ordinarie affärssystem är anpassat för det, eller att ni använder till exempel Installatörsföretagens webbtjänst Säker El.