Logga in

Varning för elchockande badkar

Publicerad
31 mar 2015, 13:31

Förra sommaren förlorade en person medvetandet av en elchock i ett uppblåsbart spa-badkar. “Jordfelsbrytare anses inte höja säkerheten tillräckligt eftersom den inte bryter förrän någon vidrört vattnet” säger Katarina Olofsson, Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket ingår i ett nätverk för motsvarande marknadskontrollerande myndigheter i Europa. Och tillsammans har dessa under sommaren 2014 fått motta ett antal rapporter om elchocker i spa-badkar, alltså stora uppblåsbara badkar.

Vid en undersökning av olycksfallen visades att badkaren var farliga trots att de uppfyllde standarden EN 69335-2-60. Hollands Elsäkerhetsmyndighet har, på grund av det svåra tillbud då en person förlorade medvetandet av en elchock i ett spa-badkar, valt att lämna in en protest mot standarden.

– Om du är importör eller återförsäljare av uppblåsbara, tillfälliga bubbelbadkar eller utespa rekommenderar vi att man läser den vägledning som tagits fram. I den står att man inte enbart kan förlita sig på den harmoniserade standarden när man tillverkar bubbelbadkar eller bubbelspa. En extra riskvärdering måste göras för ett säkert bad, säger Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Den standard som finns är ännu inte uppdaget av den europeiska standardiseringsorganisationen men förväntas upptas av den nästa år. Det finns ett par problem med standarden, ett är att det finns brister i säkerheten kring kraven för dubbelisolering. Ett annat problem är att säkerheten inte höjs tillräckligt trots tillägg av en 30 mA jordfelsbrytare. Den bryter inte strömmen förrän någon vidrört vattnet.

– Vi delar utredningens ståndpunkt om att de allmänna säkerhetskraven för ett bubbelbadkar inte uppfylls automatiskt bara för att kraven för dubbelisolering är uppfyllda. Något mer måste till för att försäkra sig om att badet är säkert. Detta ska också framgå av den EU-försäkran som tillverkaren ger, säger Katarina Olofsson.