Logga in

Hemmapularens miss gav elektriker strömgenomgång

Publicerad
29 mar 2021, 05:45

Mannens felkoppling gjorde fasadmätarskåpet spänningssatt. Därför döms han för brott mot elsäkerhetslagen.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT dömde i början av året en privatperson till dagsböter för brott mot elsäkerhetslagen. Brottet begicks hösten 2019 när mannen ville testa de appstyrda spottarna i sin nybyggda villa i Göteborgstrakten. 

Läs också:
Tre hemmapulare talar ut

Hur ska de stoppas?
Kampen mot hemmapularna

Elen var inte inkopplad ännu. Men mannen hade sett hur elektrikern gjorde för att testa olika installationer i huset. Så han tänkte att han kunde göra likadant och kopplade in en kabel i villans permanenta elcentral via en stickkontakt från byggcentralen. Dessvärre stoppade han in kontakten åt fel håll i uttaget – fasspänningen från byggcentralen kom på nollskenan. Mannen upptäckte inte själv sitt misstag.

Nästa dag kom en elmontör från energibolaget till platsen för att förbereda inkopplingen. Han hade ingen aning om att kapslingen till fasadmätarskåpet var spänningssatt och drabbades av strömgenomgång när han rörde skåpet.

Villaägaren erkände handlingen, och tingsrätten dömer honom för att ha begått gärningen av oaktsamhet. Eftersom en allvarlig olycka hade kunnat inträffa blir straffet inte böter utan 40 dagsböter à 700 kronor.

Fler fällande domar:
Fastighetsägarens elfel drabbade hyresgäster

Elmontören åkte till sjukhus för undersökning efter olyckan, men inga allvarliga skador upptäcktes.