Logga in

Elfelen bakom Västerviksdomen

Publicerad
25 okt 2016, 10:53

Åklagaren tog hjälp av en elektriker för att dokumentera de obehöriga elarbeten som ledde till att en fastighetsägare i Västervik dömdes för framkallande av fara för annan. Två hyresgäster skadades av fastighetsägarens fulel.

En fastighetsägare i Västervik gjorde elinstallationerna själv för att spara pengar, trots att han saknade behörighet. Nu har Kalmar tingsrätt dömt honom för framkallande av fara för annan. Två hyresgäster drabbades av hans felaktiga installationer.

Den ena kände plötsligt en stark smärta när han duschade. Först trodde han att han hade fått en hjärtattack, men det visade sig vare en elchock från en strömförande elkabel som hängde ner från taket.

Den andra hyresgästen fick elstötar två gånger. Först när han plockade upp en vante bakom ett elelement och fick en strömgenomgång så kraftig att han fick förlamningskänslor. Han uppsökte sjukhus och blev inlagd för observation. Nästa gång fick han en stöt när han kom åt en elkabel som hängde ner i köket. Vid ett annat tillfälle såg han vatten droppa ner på en 400 volts-kontakt bakom diskmaskinen.

På åklagarens begäran hördes även en elektriker, som har åtgärdat elinstallationer i fastigheten. Han började med att kontrollera de arbeten som tidigare utförts, och kunde vittna om en rad fel.

Ovanför handfatet i duschrummet hängde exempelvis en strömförande kabel som gick ner i duschen. I köket hängde en strömförande kabel ner mot en bänkskiva. Ett av elementen saknade skyddskåpa till kopplingsplinten. Och golvvärmen i duschrummet matades med 400 volt i stället för 230 volt. Enligt domen hade fastighetsägaren helt sonika använt en befintlig ledning från köket till golvvärmen, utan att veta vilken spänning det var i kabeln. Den högre spänningen kan skada elvärmekablarna, och då kan golvet bli strömförande om det uppstår sprickor i kaklets fogar. Någon jordning fanns inte heller.

Tingsrätten i Kalmar slår fast att hyresgästerna har utsatts för livsfara och fara för svår kroppsskada på grund av att fastighetsägaren utfört elinstallationer på ett felaktigt sätt och utan behörighet. Detta styrks av ett utlåtande från Elsäkerhetsverket. Kalmar Tingsrätt dömer manen skyldig till framkallande av fara för annan och brott mot ellagen till att betala 60 dagsböter á 75 kronor