Logga in

Dyr dom mot hussäljare som bluffade om att elektriker dragit elen

Publicerad
20 dec 2022, 08:58

De infällda ledningarna var dragna utan rör och var fastsatta med böjda spikar. Det var säljarens sambo och en icke auktoriserad firma som gjort jobbet. Ändå stod det i mäklarprospektet att en namngiven elfirma dragit elen.

Ett par i Småland köpte våren 2021 en villa. I mäklarens prospekt stod det att en ny elinstallation hade utförts under 2020, och i en bifogad frågelista som säljaren hade besvarat stod namnet på en lokal elfirma som skulle ha utfört arbetet. Säljaren hade dessutom bockat ien ruta om att fackman anlitats. De här uppgifterna blev viktiga i den rättstvist som följde, när Kalmar tingsrätt skulle avgöra om säljaren hade vilselett köparna.

Precis som i många andra rättsfall om elfel uppdagades vidden av problemen först när affären var i hamn. Men i det här fallet uppstod misstankar redan innan paret började riva upp väggarna.

Paret fick innan tillträdet  komma in i huset. Då tillstod säljarens sambo att han delvis dragit elen själv. Mannen i det köpande paret reagerade kraftigt. Det var ju en elfirma som skulle ha dragit om elen? Han kände sig väldigt orolig och kunde inte sova den natten. 

Säljaren lämnade landet:
Köpte ”Ernst-hus”: ”Jag var naiv och borde ha gjort en noggrann elbesiktning”

Drömkåk med odrömmigt inslag:
”Livsfarliga elfelet stod det inget om i besiktningsprotokollet”

När paret ville försäkra sig om att elen faktiskt var gjord på det sättet som stod i prospektet uppmanade de säljaren att lämna bevis. Säljaren lovade att beviset i form av kopia av fakturan från elfirman skulle lämnas ut vid tillträde. På tillträdesdagen blev det nya besked. Säljaren sa att hon själv behövde fakturan till deklarationen och vägrade lämna ut någon kopia.  

Paret såg inga tecken i huset på fel i elinstallationen. Alla dosor var nya, liksom strömbrytare. Men de uppger enligt domen att de heller inte visste särskilt mycket om el. Det var först när de började riva i väggarna och själva läsa på om el som de blev rejält oroliga.

Paret anlitade den elfirma som säljaren sagt utfört elinstallationen i huset. De fick då en kopia av fakturan på 12 400 kronor som säljaren hade vägrat att lämna ut. Den visade att det firman hade gjort var en genomgång av eldragningar och åtgärdande av felaktigheter i elcentralen. En elektriker från firman kom till huset och kunde direkt se att elinstallationen dels inte följde svensk standard och dels hade flera fel som tidigare inte hade upptäckts. 

De fel som hittades, dels av elfirman och dels av ett besiktningsföretag, som anlitades efter att saken blivit en rättstvist, är att eldragningar gjorts direkt  i väggen utan installationsrör. Många ledningar saknar dragavlastning och spikskydd. På flera ställen hade kabel fästs med böjda spikar. Risken med att fästa kablar med spikar är kallflytning, kortslutning och brand. Ett annat fel som återkom var att kopplingsanordningar som drivdon inte var skyddade för beröring och mekanisk påverkan. Vissa av felen var dolda, andra var synliga. 

Paret hade inför köpet låtit ett besiktningsföretag undersöka taket för fukt. Men eftersom det i mäklarprospektet var så tydligt att elen var nydragen och att arbetet gjorts av fackman ansåg paret det onödigt att låta utföra en besiktning av elanläggningen. De ansåg att deras undersökningsplikt ändå var uppfylld. 

Köparna hävdade till tingsrätten att de uppgifter som säljaren lämnat varit vilseledande och att det lett till att de fått betala mer än villan var värd. 

Paret yrkade i Kalmar tingsrätt på skadestånd och ville att säljaren ska betala för att elfirman ska åtgärda felen samt dra ny el i kök, hall, vardagsrum och tvättstuga. Offerten från elfirman var på 100 000 kronor för arbete och 50 000 kronor för material, inklusive moms. Bland annat behöver alla strömbrytare och vägguttag bytas eftersom petskydden varit påklistrade och inte fackmässigt utförda. 

Säljaren nekar till alla anklagelser. Hon anser att det var känt för köparna att en annan firma än den som uppgetts i mäklarprospektet gjort nyinstallationen. Säljaren anser också att elinstallationen inte heller avviker från standard och att den inte utgör några dolda fel eftersom den var fackmässigt utförd.

Kalmar tingsrätt hade i tvistemålet flera saker att ta ställning till. Dels om det fanns ett konkret fel i fastigheten. Dels om paret haft anledning att förutsätta det eller om felet hade kunnat upptäckas. Och slutligen skulle tingsrätten avgöra om säljaren vilselett köparen. Och om ett skadestånd.  

Det kommer inte hända men…
”Elbesiktningar borde vara obligatoriska före husköp”

Tingsrätten slår i domskälen fast att säljaren gjort en utfästelse om att nyinstallationen var gjord av fackman och dessutom av en specifik elfirma. Det är klarlagt att nyinstallationen gjorts av en person på en helt annan firma. Den personen har uppgett i förhör att hen inte känner till den svenska ellagen till ”hundra procent”. Dessutom har personen ingen auktorisation för att arbete med el i Sverige. Tingsrätten slår vidare fast att elinstallationen har ett stort antal fel och brister och en mycket stor del inte har utförts fackmannamässigt. 

Tingsrätten bedömer att säljarens utfästelse haft inverkan på köpet av fastigheten. På vanlig svenska skulle man kunna beskriva det som att paret har betalat för en villa med el nydragen av ett proffs men fått en villa full av fulel.

Tingsrätten skriver att den offert på 150 000 kronor som paret fått från elifirman är en skälig nedsättning av köpeskillingen. Paret har dessutom yrkat ersättning för sina rättegångskostnader på 146 000 kronor, en summa som tingsrätten anser är orimligt hög. Säljaren ska ersätta paret med 127 000 kronor för rättegångskostnader. Totalt anser Kalmar Tingsrätt att säljaren är skyldig köparna 287 000 kronor. 

Säljaren har överklagat till Göta hovrätt som ännu inte tagit ställning om tvistemålet ska ges  prövningstillstånd.