Logga in

Lekmans elinstallationer inte fel enligt hovrätten

Publicerad
22 mar 2022, 08:52
| Uppdaterad
24 mar 2022

Svea hovrätt sänker prisavdraget för den tidigare husägarens fulel. Och att han använde vattenslang i elinstallationen ses inte som ett fel.

Visst fanns det dolda elfel i huset som Mickael och Ewa Jansson köpte utanför Västerås våren 2017. Säljaren ska därför återbetala 285 000 kronor. Det slår Svea hovrätt fast i ett domslut som meddelades i mitten av mars. Därmed sänks prisavdraget från de 457 000 kronor som Västmanlands tingsrätt beslutade om i en tidigare dom.

Läs bakgrunden:
Paret Jansson köpte drömhus fullt av elfel

Elinstallapodden:
Hör hela historien om stämda elfirman

Paret Janssons är ändå tillfreds med utfallet.

–  Att beloppet ändras lite spelar ingen roll. Vi är jättenöjda med att ha fått rätt i att det var dolda fel i två instanser, säger Mickael Jansson.

Samtidigt är han är starkt kritisk till två formuleringar i domslutet. Så här skriver Svea hovrätt:

  • Med hänsyn till förhörspersonernas uppgifter är det enligt hovrätten inte visat att användandet av vattenslang i elinstallationerna i sig utgjort ett fel.
  • Inte heller kan det förhållandet att en lekman utfört elinstallationerna anses utgöra ett fel i jordabalkens mening.
Mickael Jansson framför drömhuset. Foto: Charlotta von Schultz

Mickael Jansson tycker att det sänder helt fel signaler till alla hobbyelektriker därute som gärna drar elen själv med material som inte är avsett för ändamålet.

–  Det här är att spotta på allt vad förebyggande åtgärder heter. Jag är inte elektriker själv men månar om branschen eftersom jag driver ett företag som bygger stora panncentraler. Vi följer slaviskt regelverket, och det ska inte finnas några kryphål när det gäller elsäkerheten, säger han.

Att elinstallationen i parets villa hade brister upptäckte Mickael Jansson strax efter inflyttningen när han rev en vägg i köket. Det visade sig att kablar var dragna i golvvärmeslangar, som någon verkade ha täljt och filat på för att kunna trycka in i rörstussar av en mindre dimension. Varningsklockorna började ringa. Hur såg resten av elinstallationen egentligen ut?

I en intervju i Elinstallatören 2020 berättade han hur han undersökte saken genom att borra ett hål genom spånskivan i badrumsgolvet och sänka ner en mikrokamera, som han i vanliga fall använder i sitt jobb för att besiktiga skorstenar.

– Då såg jag ett kluster FK-kablar som låg lösa och oskyddade under golvet. Först tänkte jag att det kanske var gammalt skräp som inte var anslutet. Men kablarna var inkopplade, berättade han.

Lösa fk-kablar. Foto: Mickael Jansson

I det läget kallade han in Jimmy Wilhelmsson, vd på Elektriker´n AB i Västerås.  Han dömde ut installationen som det sämsta han någonsin sett.  Det fanns bland annat FK-kablar dragna i vattenslangar, lös FK-kablage i väggar, vägguttag som saknade apparatdosa, lösa FK-kablar under badrumsgolvet och egenbyggda krokar som gick rakt genom takdosorna, så att armaturerna riskerade att bli strömförande.

Jimmy Wilhelmsson meddelade att om hans firma skulle göra några eljobb i huset så måste all el rivas ut och installeras om. Dosor, kablar – allt måste ersättas. Annars kunde han inte ta på sig ansvar för installationen. Och så blev det.

Paret Jansson lyckades inte nå en förlikning med den tidigare ägaren och gjorde en anmälan till Västmanlands tingsrätt. De hävdade att det rör sig om dolda fel som varken hade varit besiktningsbara vid en ordinär besiktning eller hade kunde förväntas med tanke på husets skick och ålder.

Svart slang i en golvvärme­slang som skarvats med kniv. Felet är inbyggt i en vägg. Svarta slangen ryms inte i muffen. Foto: Mickael Jansson

När tingsrätten tog upp ärendet i maj 2019 tillbakavisade den tidigare ägaren att felen var dolda. Han ansåg att flera av de ovanliga lösningarna i elinstallationen var besiktningsbara, exempelvis de modifierade lamputtagen och pvc-slangarna. Han framhöll även att köparna hade informerats om att han byggt huset själv utan hjälp av hantverkare. Därmed hade han inte dolt att han hade gjort alla el- och vvs-installationer på egen hand.

Eljobben ska även ha gjorts av överinseende av en behörig elektriker, som rekommenderade att använda pvc-slag i stället för vp-rör. Att det ska ha funnits några lösa FK-kablar under golvet i badrummet förnekar han.

Men tingsrätten gick på makarnas Janssons linje, och säljaren dömdes att betala tillbaka 457 207 ­kronor av köpeskillingen. Han överklagade då till Svea hovrätt, som nu alltså har sänkt prisavdraget till 285 000 kronor. Båda parter ska stå för sina rättegångskostnader.

Är det ett VP-rör inuti dosan? Nix, det är golvvärmeslang. Foto: Mickael Jansson

Hovrätten skriver som sagt att det inte är visat att det är fel att använda vattenslang i elinstallationerna, utifrån förhörspersonernas uppgifter. Och att det inte heller kan anses fel att en lekman har utfört elinstallationerna, enligt jordabalken, den lag som reglerar husköp.

I övrigt tycker hovrätten precis som tingsrätten att makarna Jansson har bevisat att det finns brister i såväl elinstallationer som i avloppet i badrummet. Felen har varit dolda, och omständigheterna har inte motiverat en utökad undersökningsplikt.

Därför har paret rätt till prisavdrag.

Att avdraget sänks beror på fler orsaker: De nya installationerna innebär en viss standardförbättring, en annan elinstallatör har uppskattat att det skulle kosta mindre att åtgärda bristerna än vad fakturan landade på, kostnaden för att återställa villan efter åtgärderna är inte tillräckligt specificerad, alla materialkostnaderna kan inte kopplas till åtgärdandet av bristerna.

Elektrikern Svante klicksar stråk:
”Rakt och snyggt ska det vara”

Öppen kabelstam i vägg. Foto: Mickael Jansson

Hovrätten skriver även att det har funnits skäl att åtgärda hela elsystemet. Detta med tanke på antalet fel, och karaktären på felen. Samtidigt kan elinstallationerna inte anses ha varit felaktiga i sin helhet. ”Det har nämligen funnits vissa delar som varit korrekt utförda” skriver hovrätten.

Domen kan överklagas fram till 12 april.

Kommer ni att överklaga?

–  Nej, absolut inte. Vi är nöjda med utfallet och det är otroligt skönt att lägga det här bakom oss efter fem år, säger Mickael Jansson.