Logga in

Efter olyckan: vem får du lämna ut nycklar till?

Publicerad
11 okt 2017, 10:33
| Uppdaterad
25 feb 2021

Gustav Östermyr skadades allvarligt av en ljusbåge i ett transformatorrum. Men vad gäller egentligen när icke-fackkunniga personer arbetar i driftrum? Elsäkerhetsverket ger besked.

Nittonårige Gustav Östermyr fick nycklar till tre transformatorrum där han skulle utföra fogarbeten. När han skulle torka bort lite fogkladd på en transformator drabbades han av en ljusbåge och skadades allvarligt.

Elsäkerhetsverket kunde vid ett tillsynsbesök konstatera att det saknades skydd mot direkt beröring av spänningsförande delar på transformatorn. Detta har åtgärdats av anläggningsinnehavaren, Lerum Energi.

”I det här fallet hade nycklar kvitterats ut av entreprenören, som i sin tur gav en underentreprenör tillträde. Hur informationen till underentreprenören har gått till är inte känt.”

Lars Jansson, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

Efter olyckan har energibolaget även ändrat sina rutiner vad gäller tillträde: alla som kvitterar ut en nyckel till driftrum måste numera kunna visa upp ett ESA-intyg.

Innebär det att det var fel att lämna ut nycklarna till Gustav Östermyr?

Lars Jansson– I det här fallet hade nycklar kvitterats ut av entreprenören, som i sin tur gav en underentreprenör tillträde. Hur informationen till underentreprenören har gått till är inte känt, säger Lars Jansson, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

 

 

Se Elstudion: ”Jag såg hur Gustav blev en låga”

Enligt regelverket ska personer som ska arbeta där det finns en elektrisk fara få instruktioner om risken för skada på grund av el. Och den som lämnar ut nycklar till ett driftrum ska förvissa sig om att mottagaren har förstått farorna innan han eller hon får tillträde till driftrummet.

Lars Jansson hänvisar både till elsäkerhetslagen, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och Svensk standard:

Enligt elsäkerhetslagen ska den som innehar en starkströmsanläggning se till att ”arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada”.

Läs mer: Ljusbågsolycka i Citybanan utreds.

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter står det bland annat att ”Endast fackkunniga personer eller personer som har fått instruktioner om risken för skada på grund av el ska ha tillträde till driftrum”. Det ska dessutom finnas en elsäkerhetsplanering för varje arbete där det finns elektrisk fara.

Svensk standard skriver att ”Personer som inte normalt har befattning med anläggningen bör noga instrueras om farorna i anläggningen innan de får tillträde till driftrummet.”