Logga in

”Kalkylen för solceller har ändrats dramatiskt i Sydsverige”

Publicerad
19 sep 2022, 08:11
| Uppdaterad
20 sep 2022

I elprisområde tre och fyra har kalkylen för solceller ändrats drastiskt, det skriver Elinstallatörens Lars-Göran Hedin i en analys.

Hur kommer elpriset att utvecklas framöver? Det enkla svaret: Ingen vet. Elinstallatören har lyssnat runt bland experter och rådgivare men ingen vill yttra sig i frågan. Osäkerheten är för stor, helt enkelt.

Över tio års skillnad i återbetalningtid:
Räkna på om solceller lönar sig där du bor

Solpanelerna inte problemet
Brist på ”solcellsbranschens toapapper”

Det vi vet är att vi kan vänta ännu större prisvariationer framöver. Det visar flera studier av energimarknadens utveckling. Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige förväntas öka. Svängningarna i pris kommer oftare och blir större.

Den mest anmärkningsvärda observationen är just skillnaden mellan elprisområdena. Att det är så väldigt mycket lönsammare att göra solel i södra Sverige än i norra.

Lars-Göran Hedin.

Så hur påverkar allt det här lönsamheten i att investera solceller? Jo, positivt förstås. För tre år sedan gav Elinstallatören ut en rapport om solceller. I den fanns bland annat kalkyler som vi tog fram i Energimyndighetens solelsportal. Den mest optimistiska modellen gav 15 år i återbetalningstid, medelvärdet var 21 år.

Idag är situationen delvis annorlunda. För elprisområde ett och två ser kalkylerna bättre ut – med sjutton respektive tolv års återbetalningstid. Men för elprisområde tre och fyra är skillnaden dramatisk! I elprisområde tre blir återbetalningstiden sex år, och i elprisområde fyra har du pengarna tillbaka redan efter fyra år!

Vi har använt medelpriset för el under augusti, inklusive energiskatt och moms, enligt officiell energistatistik, räknat med en ränta på fyra procent och en ersättning för såld el som ligger nära priset på den inköpta när skatterabatt och ersättning för nätnytta räknats in.

Hur snabb blir återbetalningen?
Solceller i elprisområde 3: ”Ett jättesmart beslut”

Kalkylerna vi tagit fram avser kostnader och intäkter per installerad kilowatt så det är bara att multiplicera med den egna effekten om man vill se egna värden – på en anläggning som redan finns eller en som är planerad.

Den mest anmärkningsvärda observationen är just skillnaden mellan elprisområdena. Att det är så väldigt mycket lönsammare att göra solel i södra Sverige än i norra. Men kanske är det bra, för det är ju i våra två sydligaste elprisområden som det behövs mest ny energiproduktion. Norrlänningarna får trösta sig med att även de har återbetalningstider som är kortare än vad Energimyndigheten betecknade som ”optimistiskt” för tre år sedan.