Logga in

Lägre verkningsgrad, dyrare och ifrågasatta – men integrerade solceller växer

Publicerad
27 maj 2024, 05:59
| Uppdaterad
28 maj 2024

Tänk dig att taket eller fasaden i en ny byggnad utgör en brandrisk. Och att risken för vattenläckor ökar när både elektriker och takläggare behövs i installationen. Här är skälen till att integrerade solceller ändå kommer starkt.

Fler solceller överallt – det kommer att krävas för att klara de nya EU-kraven för solinstallationer på byggnader. Då räcker det inte med vanliga takinstallationer. Solceller behöver också integreras i tak och fasader. Det menar bland andra Göteborgs Stad som skapat strategier för så kallad ”snabb utrullning”.

”I början var vi inte populära. Solceller skulle baxas in i bygget som följt en viss process under 20 år i vår förvaltning.”

Johan gunnebo, Göteborgs Stad

Mer om integrerade solceller:
”Det gäller att veta vad man gör, så att inte kablarna börjar bränna mot varandra”

Läs också:
7 tak med solceller – som ser ut som vanliga tak

– Så snart ett tak ska läggas om ser vi till att få in solceller där. Med 2 000 fastigheter finns det alltid något tak som är dags att åtgärda, säger Johan Gunnebo, tekniskt sakkunnig solceller hos Göteborgs Stad.

Även fasadintegrerade solceller kommer att bli vanligare framöver, menar han. Hittills har de mest synts på större lagerlokaler, parkeringshus, kontorsbyggnader och flerfamiljshus. 

– Många kan inte välja något annat än fasadintegrerade solceller, när det inte finns lediga takytor, till exempel för att det är fullt med ventilationsutrustning och annat, säger Jonas Forsell, elektriker och arbetsledare hos Elkoncept i Lerum vars uppdrag till cirka tio procent handlar om den här typen av solceller.

En klurig utmaning vid installation av integrerade solceller är samverkan mellan yrkesgrupper. Till exempel kan det bli problem med gränsdragningar vid installation av solcellstak. Det här är något som Göteborgs Stad tar på allvar.

– Handlar det om ett tak med bandfalsad plåt som ska sättas upp av plåtslagare, och till det solcellsplåtar, låter vi plåtis göra allt montage först. Sedan gör solcellsinstallatören all elinkoppling. På så vis undviker vi problem om det blir läckage i gränsen mellan materialen, som ingen vill ta ansvar för, berättar Johan Gunnebo.

För att förenkla arbetar Göteborgs Stad med gränsdragningslistor. Just nu har listan 16 punkter för olika fackområden, händelser och vem som gör vad. Gränsdragningslistan finns med i ramhandlingen inför varje nytt projekt.

Läs också:
Elfirman på Svarta listan: ”Privatkunder blir bara tjafs”

– I början var vi inte populära. Solceller skulle baxas in i bygget som följt en viss process under 20 år i vår förvaltning. För att få kontroll över solinstallationen har vi lagt den som en egen entreprenad. Den ligger som en sidoentreprenad i nybyggnadsprojekten. Elektrikerna är också med i min expertgrupp redan från början, säger Johan Gunnebo.