Logga in

”Det gäller att veta vad man gör, så att inte kablarna börjar bränna mot varandra”

Publicerad
27 maj 2024, 06:00

Låg ström och hög spänning. Integrerade solceller har få paneler i varje sträng, vilket leder till tre gånger så mycket kabeldragning – och ökad brandrisk. Här är fem saker för elinstallatören att tänka på.

Längre kabeldragning, fler kopplingspunkter, nya krav på arkitekter om exempelvis fönsterplacering och högre kostnader. Utmaningarna för fasadintegrerade solceller är tuffare än för vanliga paneler som ställs på tak.

”Rekommendationen är 25 millimeters luftspalt, men vi gör alltid 30 mm för säkerhets skull.”

Daniel Christiansen, Fasadsystem

Mer om integrerade solceller:
”Ville få in solceller som en naturlig del”

Läs också:
Solcellstak: ”Överväger man plåttak är detta givet”

Det berättar Jonas Forsell, elektriker och arbetsledare hos Elkoncept i Lerum. Företaget samarbetar med Fasadsystem som är ett dotterbolag till Soltech. Ungefär tio procent av Elkoncepts uppdrag handlar i dag om installation av integrerade solceller, och Jonas Forsell tror att det kommer bli mer framöver.

Just nu jobbar han med en stor installation åt Högskolan Dalarna, på nya campus Borlänge. Där ska husen få 581 fasadintegrerade solpaneler riktade mot olika väderstreck. Solcellerna är av tunnfilmstyp med glas på.

Jonas Forsell berättar om några vanliga utmaningar han och kollegorna stöter på i den här typen av projekt:

Tre gånger mer kabel

Standardpanelen av tunnfilm har generellt hög spänning, 1 000 volt, och låg ström. Det ger begränsningar i växelriktare och kablage. Som mest går det att sätta sju paneler i en sträng (i en vanlig installation är det ofta 20 paneler). Därför krävs mer kabel, 1×4 kvadrat, än vanligt. 

– Det kan bli tre gånger mer kabeldragning. Då gäller det att veta vad man gör, så att inte kablarna börjar bränna mot varandra, säger Jonas Forsell.

En strategi är dra kablar till kopplingsskåp för att parallellkoppla strängarna, vilket ökar strömmen. Genom att placera skåp på lämpliga ställen går det att minska kabeldragningen. Det går inte att som i en elcentral samla allt i en kopplingspunkt.

Fler kopplingspunkter

En solfasad integrerad med profilsystem behöver ha alla kopplingspunkter åtkomliga. Det är viktigt att tänka på eventuella kommande renoveringsbehov.

– Om en solpanel går sönder mitt i fasaden, och det inte går att lyfta ut den, får man riva hela fasaden. Därför jobbar Fasadsystem med profiler där det går att lyfta ut paneler som har kopplingspunkter bakom, säger Jonas Forsell.

Lägre verkningsgrad

En fråga som ibland väcks är den om verkningsgraden, som är lägre för tunnfilmssolceller än vanliga kiselpaneler. Anledningen till att tunnfilmssolceller används är att de går att göra mer estetiskt tilltalande. De fyller alltså fler funktioner än att ”bara” producera el. Det går även att sätta kisel-paneler på fasader, om man hellre vill det.

– Ett enkelt svar på frågan om verkningsgrad är att alternativet på fasader ofta är inga solceller alls. Så det blir ändå mer solel på det här sättet, säger Jonas Forsell.

Brandsäkerhet genom god luftcirkulation

Det är viktigt att noga förebygga brand när solpaneler integreras i tak och fasader. Bakom svarta paneler blir det väldigt varmt.

– Om man inte tar hänsyn till detta ökar brandrisken mycket, säger Daniel Christiansen, avdelningschef sol hos Fasadsystem.

Därför måste det finnas tillräckligt stort luftflöde bakom solpanelerna. Det gäller att se till att den så kallade hisseffekten fungerar, alltså självcirkulation av luft bakom panelerna. Då får man inte täppa igen i toppen eller botten.

– ”Rekommendationen är 25 millimeters luftspalt, men vi gör alltid 30 mm för säkerhets skull”, säger Daniel Christiansen.

Samverkan mellan yrkesgrupper

Forskning har visat att en tuff utmaning vid installation av integrerade solceller är samverkan mellan yrkesgrupper. Plötsligt ska solceller installeras tillsammans med tak- och fasadmaterial. El blandas med bygg, och det kan bli diskussioner om gränsdragningar.

– För att garantera kvaliteten arbetar vi alltid med egna elektriker i våra projekt. Annars måste man synkronisera egenkontrollerna och det blir frågor om gränsdragningar, säger Daniel Christiansen.

Läs också:
Lägre verkningsgrad, dyrare och ifrågasatta – men integrerade solceller växer

Läs också:
Sju solcellstak för den som vill slippa paneler