Logga in

AFDD: ”Bra där brand kan få förödande konsekvenser”

Publicerad
20 maj 2024, 06:29
| Uppdaterad
17 maj 2024

När rekommenderas att ljusbågsdetektorer används? I utgåva 4 av Elinstallationsreglerna har den här sortens säkerhetsapparat lyfts upp för vissa miljöer.

En nyhet i Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00) utgåva 4 är uppdatering kring skydd mot ljusbågar. I avsnitt 421.6 finns utökade rekommendationer kring användning av ljusbågsdetektorer, när det gäller skydd mot brand orsakad av elmateriel.

”Fokus är just att förhindra brand genom att automatiskt frånkoppla den felbehäftade kretsen.”

Michell Martic, Bravida

Annat som påverkas:
Fem förändringar för elfordon i nya Elinstallationsreglerna

Läs också:
Tio saker du behöver veta om nya elinstallationsreglerna

I avsnittet rekommenderas att särskilda åtgärder vidtas för att skydda mot effekterna av ljusbågar i vissa gruppledningar. I utgåva 4 har rekommendationen utökats till att även gälla utrymmen med sovplatser.

Vad innebär detta för elinstallatören? Vi ställde några frågor till Michell Martic, arbetsmiljöchef hos Bravida.

Vad tycker du är viktigt i det här avsnittet?

– Dessa apparater, kallade Arc Fault Detection Devices (AFDD), är enbart en rekommendation och inget krav – vare sig genom föreskrifter eller i standarden. Trots detta är det väl värt att tänka på att ljusbågar lätt kan orsaka brand. Ljusbågsdetektorerna kan ses som en möjlighet även om de inte är krav. Till exempel i utrymmen där det är ökad risk för skador på ledningssystemet, som i jordbruk eller på byggarbetsplatser. Överlag är de bra i utrymmen där brand kan få förödande konsekvenser.

När ska ljusbågsdetektorer nu användas, till skillnad mot tidigare?

– Det är alltså inget direkt krav i standarden, utan en rekommendation. Den fokuserar på utrymmen med sovplatser, utrymmen med brännbart material (lador, utrymmen där trä bearbetas maskinellt), eller utrymmen där oersättligt material kan finnas. Fokus är just att förhindra brand genom att automatiskt frånkoppla den felbehäftade kretsen. Detta har vi i och för sig alltid tänkt på. Men vid en direkt kortslutning är det lite enklare eftersom vi har en väl definierad kortslutningsström. Vid ljusbågar är det värre eftersom dessa fel fortfarande kan vara relativt högimpedanta och därför inte ge en tillräcklig ström för att säkringar ska lösa.

Varför har kraven ändrats gällande detta?

– Bakomliggande standarder för SS 436 40 00, IEC 60364-serien, är en internationell standardserie som beskriver hur man bygger elanläggningar i flera länder. I en del av dessa länder är det inte ovanligt med exempelvis AC-aggregat i sovrummen, samtidigt som man har halva spänningen jämfört med i Sverige. Det innebär att man har medelhöga effekter som kräver större strömmar och som dessutom är termostatstyrda (av och på). Det här förhöjer exempelvis risken för en skadlig verkan av ljusbåge i en felande kontakt. 

– Om vi reser till Storbritannien har vi exempelvis relativt kraftiga ringmatningar i bostäderna, med avsäkring i stickkontakten för apparaten i stället. Även där kan en glappande kontakt länge orsaka fel utan att en säkring löser. En ljusbågsdetektor kan enkelt avhjälpa ett sådant fel.

Vad behöver den enskilde elektrikern ha bättre koll på nu, jämfört med tidigare?

– Nu, precis som tidigare, är det viktigt att följa företagets egenkontrollprogram. Där ska elinstallationsföretaget beskriva hur det utför sitt elinstallationsarbete och säkerställer att de anläggningar man bygger uppfyller en god elsäkerhetsteknisk praxis. Egenkontrollprogrammets rutiner ska ligga i fas med regleringen.

Läs också:
Fånga felen som jordfelsbrytaren missar

Kan de nya reglerna ha betydelse för arbetsmiljön? Blir det säkrare på något sätt för elinstallatören? 

– Nja, tveksamt. Det är ju skydd för personer som sover och egendom som är fokus här så svårt att dra en parallell.