Logga in

Easee får grönt ljus i Schweiz – hur påverkar det processen i Sverige?

Publicerad
28 mar 2024, 09:23

I Schweiz har Easees laddboxar fått tillåtelse att återigen börja säljas. Per Samuelsson på Elsäkerhetsverket, vad betyder det här i Sverige?

När Elsäkerhetsverket i februari 2023 riktade kritik mot Easees populära laddboxar Home och Charge togs många på sängen. Myndigheten konstaterade att jordfelsbrytare saknas, att boxarna inte klarade överspänningsprovet och att dokumentationen var bristande. 

Easee dementerade, men upprinnelsen blev att boxarna säljstoppades i mars 2023. Sedan dess har det varit en långdragen process där utöver Sverige flera andra länder dragit igång egna granskningar.

Men nu menar tillverkaren att de kan se ljuset i tunneln. Detta då deras nya dokumentation, som då ska påvisa att boxarna är säkra, övertygat Schweiziska tillsynsorganet för marknadsövervakning (ESTI). Myndigheten accepterar den nya dokumentationen vilket då innebär att försäljningen av laddboxarna kan fortsätta. Alplandet är därmed det första att fatta beslut efter granskning. 

Läs hela historien om Easee:
Easee – historien från marknadsledande till säljstopp

Till installatören:
9 svar om Easee-gate: ”Åk inte ut och sätt till en extra jordfelsbrytare”

– När Sverige fattade sitt beslut om försäljningsförbud valde flera andra länder, däribland Norge, att göra egna utredningar. Schweiz är för närvarande det enda land som kommit till ett beslut efter sin utredning. Norge och andra länder har valt att invänta domen i Sverige innan de kommer till en slutsats, säger Marthe Kindervaag på Easee.

Har då det schweiziska beslutet någon inverkan på hur Easee fortsätter framåt? Nej, Marthe Kindervaag är tydlig med att det snarare är att se som ett bevis på att den nya dokumentationen håller.

– Schweiz är inte med i EU och därför får denna slutsats inga formella konsekvenser för processen i Sverige. För oss är detta en bekräftelse på att produkterna och dokumentationen är i enlighet med kraven, säger hon. 

Att Schweiz fattat ett för Easee positivt beslut är en sak, men vad innebär det för den svenska processen? Per Samuelsson, chef över avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket, säger att i Sverige fortsätter arbetet oavsett beslut i andra länder.

– Jag har ingen kännedom kring vad det tagits för beslut i Schweiz. Vi kommer att fortsätta med genomförandet av vår analys, på vårt sätt – till dess vi är klara med den, säger han till Elinstallatören.

Det beslut som togs i Sverige är att senast i mars 2024 ska Easee ha genomfört sina åtgärder för att få bort riskerna på de laddstationer som redan är monterade. Men parallellt åtgärdsplanen pågår även en rättsprocess med överklagandet i Förvaltningsrätten. Så hur ska man tolka vad som gäller?

– Vi ska självklart se till att produkterna överensstämmer med dokumentationen och därför presenterade vi en handlingsplan där laddboxarna ska få ny märkning som hänvisar till uppdaterad och korrekt teknisk dokumentation. Vi upplever att vi har svarat väl på den oro som Elsäkerhetsverket uttryckt och vi vill verkligen ha en bra dialog med dem. Vi väntar nu på feedback från Elsäkerhetsverket som bekräftat att de tittar på det vi skickat in, säger Marthe Kindervaag. 

Från arkivet:
Easee försäljningsstoppas: ”Finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut”

Per Samuelsson bekräftar att de tittar på Easees dokumentation och att de kommer att göra en analys när genomgången är klar. Dock är han tydlig med att beslutet som tas ska förhållas till en proportionalitetsbedömning. Med det menar han att beslutet ska ta hänsyn till både risker och fara för konsumenter – men även konsekvenserna för företaget.

– Jag förstår att både företag och användare vill få ett snabbt beslut, men vi kan inte rusa iväg med ett beslut. Vi tar även hänsyn till den pågående processen i rätten där förhandlingen är planerad till 24-25 april, säger Per Samuelsson.