Logga in

Easee försäljningsstoppas: ”Finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut”

Publicerad
15 mar 2023, 08:50

Elsäkerhetsverket stoppar Easee Home och Charge från försäljning på svenska marknaden. Dessutom ska tillverkaren återta laddboxar från sina återförsäljare. Så här motiverar myndigheten sitt beslut.

Text

Laddboxen som fått försäljningsförbud är Easee Home men modellen Easee Charge omfattas av samma dokumentation, vilket innebär att även denna modell får försäljningsförbud. Det finns cirka 100 000 installerade laddboxar av de här modellerna i Sverige.

Varför förbud att säljas?

Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

Läs också:
Därför pekar allt mot att Easee säljstoppas

Innovativa
Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”

– Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

En laddstation ska även ha ett DC-skydd som säkerställer att jordfelsbrytaren fungerar som den ska. DC är en förkortning som står för likström.

Vad innebär förbudet?

Tillverkaren ska återta laddboxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.

Hur ska du som privatperson tänka nu?

Nu är det upp till tillverkaren att återkoppla till sina kunder om ett åtgärdsförslag. Elsäkerhetsverket kan inte uttala sig om vidare rekommendation i ärendet utan det är tillverkarens ansvar att åtgärda bristerna.

– Vi förstår att det finns en oro hos privatpersoner i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs, säger Joel Lee Antman.

Läs också:
Elsäkerhetsverket kritiserar laddboxtillverkaren Easee

När en produkt får ett försäljningsförbud är det tillverkaren eller återförsäljaren som ska kontaktas för vidare frågor.

Projektet laddboxar – vad händer?

Projektet med samtliga testade laddboxar avslutas inom några veckor och då publiceras en projektrapport på elsäkerhetsverket.se. Myndigheten kommer i samband med det att skicka ut ett pressmeddelande där provning, resultat och analys presenteras.