Logga in

Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”

Publicerad
23 feb 2023, 05:30

Easees laddbox har en jordfelsbrytare som testar sig själv varje dag. Samtidigt skriver Elsäkerhetsverket att den saknar jordfelsbrytare. Vad stämmer egentligen? Här svarar Easee på fem frågor.

Easee har sålt 140 000 laddboxar bara i Sverige. Det gör det norska företaget till ett av de största på den svenska marknaden. I Elsäkerhetsverkets marknadskontroll av laddboxar har myndigheten ställt flera kritiska frågor till Easee. Frågorna har dessutom skärpts och blivit mer allvarliga efter att bolaget skickat in sin egen dokumentation.

Måndag 13 februari lämnade bolaget in detaljerade svar på Elsäketsverkets frågor. Stora delar av svaret och den tidigare korrespondensen med myndigheten är offentlig handling och Easee upplever nu sin värsta mediastorm någonsin. Vad behöver konsumenter och installatörer veta? Här sammanställer vi fem centrala frågor och bolagets svar om den innovativa jordfelsbrytaren.

Läs också:
Därför pekar allt mot att Easee säljstoppas

Läs också:
Easee svarar: ”Alla våra kunder kan ladda helt tryggt”

1. Varför hävdar Easee att laddboxen följer standard för jordfelsbrytare

Om man i EU-försäkran uppger att en produkt följer en standard måste den följa alla krav i den standarden. Det här var en del av den kritik som Elsäkerhetsverket riktade mot Easee i den fråga som företaget besvarade den 13 februari. Enligt företagets EU-försäkran ska laddboxen uppfylla jordfelsbrytarstandarden EN 61008-1. Men det gör den inte. Den saknar bland annat testanordning och märkning av den, samt manuellt till- och frånslag av brytaren. 

Varför skriver ni i er bruksanvisning att laddaren följer standarder som den inte följer?

– Det finns ingen standard som tar höjd för vår teknik i sin helhet med jordfelsbrytaren som en integrerad del av laddaren. Vi uppfyller alla standarder som vi har uppgett. 

Det säger Knut Arve Johnsen, VP Hardware på Easee. Han fortsätter. 

– Man måste titta på vad standarden vill uppnå. Vilken säkerhetsfunktion vill man ha genom att tillämpa standard? Dels uppnår vi samma säkerhet, dels når vi mycket längre med våra säkerhetsfunktioner. Vår produkt är mycket säkrare. 

Hur kommer det sig att er laddbox saknar testknapp och manuellt till- och frånslag trots att det är ett krav i standarden?

– Standarden är till för brytare monterade på DIN-skena. Det är viktigt att testa dem eftersom mekanismen går trögare och trögare över tid. I vår laddare har vi inte en sådan mekanism utan reläer i stället, säger Knut Arve Johnsen och hans kollega fyller i. 

– I en traditionell RCD (jordfelsbrytare) på din-skena passerar strömmen hela tiden. När man gör testet bryts strömmen. Har man inte testat med testknappen vet man inte om man saknar skyddet från jordfelsbrytaren. Det kan aldrig hända i vår laddare, säger Andreas Jotorp, Partner success manager på Easee, och fortsätter. 

– I stället för att strömmen alltid passerar fungerar det tvärtom i vår laddare. Strömmen är frånslagen utom vid laddning. Därför behövs heller inte något manuellt till och frånslag, säger han. 

2. Elsäkerhetsverket säger att er box saknar jordfelsbrytare. Ni säger att er teknik är överlägsen. Hur ska marknaden kunna förstå skillnaden?

– Det här är priset man betalar för att innovera. Och det är det som prövas nu, säger Knut Arve Johnsen

– För oss innebär det ett stort arbete att informera om vår lösning. Vi har inte en traditionell RCD, det ser man om man öppnar vår box. Vår lösning är integrerad, säger han men tillägger.

– Självklart vill vi inte att någon ska öppna boxen. Vi vill att kunderna ska känna sig trygga med att vi har den funktionalitet som vi säger att vi har. Så är det med många produkter, att man litar på det man köper. Många förstår också att vi verkligen har en jordfelsbrytare och det är lätt att testa det med ett mätinstrument, säger Knut Arve Johnsen. 

Han syftar på att man med ett mätinstrument kan simulera läckströmmar och att laddaren då både slår ifrån och markerar att den har gjort så. 

Hotet mot Easee är att Elsäkerhetsverket, som en yttersta konsekvens belägger laddboxarna med försäljningsförbud. Det finns flera nivåer men oavsett vilket skulle ett säljstopp kunna få stora konsekvenser för marknadens förtroende för företaget och dess produkter, både de som redan är installerade och framtida försäljning.

3. Elsäkerhetsverket skriver att eftersom produkten har allvarliga fel och brister överväger det att belägga laddaren med försäljningsförbud. Vad tänker ni om det?

– Vi ser ingen grund för försäljningsförbud. Det här är officiella dokument som är hårt formulerade. Andra företag som också är med i marknadskontrollen har fått lika hårda formuleringar, säger Andreas Jotorp.

– För vår del är det betryggande att Elsäkerhetsverket går igenom den här processen. Vi ser den inte som ett hot utan som en dialog där vi får chans att förklara och tydliggöra hur vår produkt fungerar. Om Elsäkerhetsverket hade funnit att vår produkt var osäker tror jag att de hade de stoppat den redan. Det här är en standardprocess där Elsäkerhetverket har granskat vår box och det har varit upp till oss att dokumentera produktens funktion, säger Knut Arve Johnsen. 

4. Hur fungerar Easees jordfelsbrytare

En laddbox hanterar stora strömmar och användaren vidrör produkten i stort sett vid varje laddtillfälle. Det är inte konstigt hur stort fokus som hamnat just på den vitala  säkerhetsfunktion som jordfelsbrytaren är. Den finns där för att skydda människor mot farliga läckströmmar. Easee hävdar att deras funktion till och med är bättre än en vanlig jordfelsbrytare, bland annat därför att den fungerar annorlunda just på de kritiserade punkterna. 

Hur fungerar er jordfelsbrytare?

– Boxen har en integrerad sensor som hela tiden övervakar att det inte sker ett jordfel. Den sensorn testas varje dag. Dessutom testas den mellan varje laddsession. Om sensorn inte skulle fungera kommer laddningen blockeras. Man kan inte ladda alls om inte RCD-funktionen fungerar, säger Knut Arve Johnsen. 

Hur går det till i praktiken?

– Reläerna som frånskiljer strömmen kommer inte att slå till och spänningssätta typ 2-kontakten om det finns ett jordfel eller ifall sensorn som detekterar läckströmmar inte fungerar. Dessutom kommer den att frånskilja ifall ett jordfel skulle inträffa under laddning. 

Är gapet mellan polerna, den galvaniska frånskiljningen, lika stort som i en traditionell jordfelsbrytare?

– Ja, det är lika stort som standarden säger att det ska vara.

Läs också:
Elsäkerhetsverket kritiserar laddboxtillverkaren Easee

Video med Easee från Ecarexpo:
Easee om laddboxen: ”En av världens säkraste”

Det finns inget lagtvång för tillverkare att följa standard. Standarderna är frivilliga, men som Elsäkerhetsverket skriver behöver den som säger att den följer standard följa hela standarden. 

Om man inte följer standarden, till exempel för att man bygger sin produkt på innovativ ny teknik, behöver man i stället visa att ens produkt är lika säker som standard. Det är ett dilemma för alla som arbetar med innovation. Till exempel skrev vi här om hur Manetos supersnabba digitala dvärgbrytare gjorde för att lösa utmaningen med att uppfylla standard.

5. Hur ska ni med er innovativa teknik förhålla er till standarder?

– Vi är helt beroende av standarder, men man måste komma ihåg att elbilsladdning är ett ungt fält och standarden för elbilsladdning likaså. Förr var alla elbilsladdare byggda på moduler monterade på en tavla, nästan som en elcentral. Nu kommer mängder av laddboxar som liknar vår produkt. De är små och fabrikstillverkade och det är ett mycket mer effektivt sätt att bygga laddboxar. För användaren är det mycket bättre. Och säkrare, säger Knut Arve Johnsen, på Easee.