Logga in

Här är tre arbetsmiljörisker vid solcellsmontage

Publicerad
22 nov 2023, 16:26

Fall från höjd är den vanligaste olycksrisken vid solcellsmontage på tak. Men alla byggställningar skyddar inte mot fall. Hur vet man om ställningen skyddar?  

Text

Solcellsmontering räknas som bygg- och anläggningsarbete enligt Arbetsmiljöverket, vilket innebär att det finns regler om hur arbetet ska ske säkert. Vid montering av solceller finns många riskfyllda arbetsmoment, främst fallrisker och arbetet på tak vilketställer många krav på säkerhetsåtgärder.

Snöröja solceller:
Solceller i norr: ”Tunga drivor kan krossa paneler”

Hur du undviker skador vid snöröjning av solceller:
Sju råd för att snöröja solceller

Här sammanfattar Agneta Axelsson, sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket, tre riskmoment vid solcellsmontage och vilka säkerhetsåtgärder som ska finnas:

1. Höjdarbete kräver gemensamma fallskydd – skyddsräcken eller ställning

Enligt Agneta Axelsson är fallrisken den vanligaste olycksrisken, och det moment där flest arbetsgivare begår misstag. Reglerna säger att det ska vara gemensamma fallskydd, såsom en byggställning. Det ska också vara ett säkert tillträdesled, ett sätt att ta sig upp, ner och runt på taket. 

Men i många fall råder det bristande kunskap om hur en ställning ska byggas som ett bra fallskydd.

– Man måste bygga ställningen så att den klarar en fallande person som kommer rullande, vilket framgår i ställningsföreskriften. 

– Det är rätt vanligt att ställningarna är byggda längst med takfoten så att de inte når ända ut räcker på gavlarna, utan är för korta på båda sidorna. Det är också vanligt att man inte har en ställning, några skyddstäcken eller  inga räcken på gavlarna trots att det är fallrisk även över gavelkanten.

Därför är det viktigt att kolla vart bomlaget ska placeras, hur högt räcket ska vara, om man har korrekt ditsatta överliggare, mellanledare och fotlister på bomlaget. Allt för att en montör inte ska fara över takkanten eller ramla emellan mellanledaren och bomlaget om man halkar på taket.

Även ett personligt fallskydd, bestående av en helkroppssele fäst med en lina, kan vara nödvändigt vid höjdarbete, om det inte är möjligt att använda gemensamma skyddsanordningar. Många linor har en dämpande funktion, men det är viktigt att välja utrustningen med omsorg utifrån den riskbedömning av arbetsmomenten som arbetsgivaren måste göra.

–  Det finns väldigt många olika varianter och det måste vara anpassat till användaren och till det jobb som ska göras. Ett stort problem är att det inte finns många linor som kan dämpa vid fallhöjden under 3,5 meter. Då slår man i backen innan det börjar bromsa.

2. Tekniska hjälpmedel vid tunga, manuella lyft.

Solpaneler kan väga uppemot 20-25 kilo, vilket är rödmarkerat enligt belastningsergonomi-reglerna. Därför är det nödvändigt att arbetsgivaren gör en riskbedömning över hur panelerna ska upp på taket. 

–  Det bästa är om man kan använda en lastbilskran för att slippa bära panelerna. Man kan också använda sig av vinschar eller en liten materialhiss.

3. Se upp för hälsofarligt damm när du borrar i tak.

I takpannor kan det hälsoskadliga ämnet kvarts finnas, vilket är farligt för lungorna. Vid borrning kan kvarts frisläppas och sätta sig på kläder och hud. Därför är skydd för händerna, munnen och kläder nödvändigt.

Asbest kan också förekomma i takplannor, vilket är cancerframkallande. Något som inte får hanteras hur som helst.

– När man river äldre byggnader kan det finnas asbest, mycket mer än man tror. Om man ska göra hål i takpannor med asbest behöver man ha ett bearbetningstillstånd som man söker hos Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöexpertens tips för att slippa skador av tunga verktyg:
”Många, särskilt nya i yrket bär med sig alla verktyg”

Agneta Axelsson anser att många nya aktörer på marknaden har begränsad kunskap om reglerna, vilket resulterar i att fler olyckor riskerar att ske. Antalet olyckor har ökat stort de senaste åren, från fem olyckor 2020, till 148 olyckor 2022. 

–  Det är samtidigt en väldigt stor ökning av sådana här montage. Det förklarar ökningen av olyckor – att man gör många, många fler montage. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö på sitt arbete.