Logga in

Solceller i norr: ”Tunga drivor kan krossa paneler”

Publicerad
13 nov 2023, 06:00
| Uppdaterad
31 jan 2024

Snö, is och vind kan lätt förstöra solcellsinvesteringen i norr. Kablar och kontakter kan dras isär och växelriktarens fläktar sättas igen. Lösningen handlar om ett viktigt val: Snöröja solcellerna – eller låta bli.

Solelsproduktion i norra Sverige medför sina egna utmaningar. För att underlätta installationer i norr har forskningsinstitutet Rise gjort mätningar och sammanställt erfarenheter och råd.

”Vill man inte snöröja solcellerna är det bra att överdimensionera eller förstärka takkonstruktionens hållfasthet för att eliminera behovet.”

mattias lindh, forskare Rise i Umeå

Mer att tänka på:
Här är lutningen för solcellerna från Malmö till Kiruna

Läs också:
Därför lönar sig solceller i norr trots snö och vind

Mattias Lindh

– Det är viktigt att anpassa anläggningarna till nordliga förhållanden, exempelvis bygga för att underlätta snöröjning, säger forskaren Mattias Lindh som nyligen publicerat en rapport i ämnet.

Svala temperaturer (som i norr) är ofta till fördel för solcellerna som då producerar mer än om det är mycket varmt. Samtidigt kan många minusgrader, kraftig vind och stora snömängder innebära svårigheter.

– Tunga drivor kan krossa paneler, det har vi sett, säger Mattias Lindh.

I forskningsprojektet Snövis, som avslutades i somras, har han och forskarkollegorna hittat både problem och lösningar för den som tänkt investera i en solcellsanläggning i norra Sverige.

Fakta/ Fyra kalla problem

  1. Glidande snö drar isär kontakter. Likströmskablar och -kontakter som dragits isär av glidande snö, på grund av att kablarna inte varit tillräckligt väl uppfästa och skyddade, eller att nedhängande kablar frusit fast i snö som sedan rört sig.
  2. Snö skadar växelriktare. Växelriktare som placerats oskyddade utomhus har fått fläkten igensatt av snö.
  3. Tung snö skadar solcellerna. Krossat framsidesglas på solcellsmodulerna orsakat av stor lokal snölast och felaktigt montage. Infästningspunkterna bör vara på långsidan och modulerna kan (vid behov) förses med stödskenor på baksidan.
  4. Skador på aluminiumskenor. Böjda eller lösrivna aluminiumskenor som varit placerade i utsatt läge och för dåligt infästa.

Problemen hade kunnat undvikas genom korrekt och genomtänkt installation.

Mattias Lindh mäter snödjup med mera. Foto Rise

En annan fråga att tänka igenom noga, enligt forskarna, är om snöröjning verkligen behövs?

– Vill man inte snöröja solcellerna är det bra att överdimensionera eller förstärka takkonstruktionens hållfasthet för att eliminera behovet. Solcellsanläggningen bör då utformas så att den tål de förväntade snölasterna. I vissa fall kan man tvingas acceptera förluster i solelsproduktionen, eftersom snön kommer att skugga panelerna, säger Mattias Lindh.

Vill man i stället snöröja anläggningen handlar det om att undvika skador, bland annat genom lämplig placering av solcellerna. Här har projektet tagit fram flera råd, både för hur anläggningen bör utformas och för den faktiska snöröjningen. Läs mer om det här:

Läs också:
Sju råd för att snöröja solceller