Logga in

Så undviker du de 3 vanligaste tvisterna om solceller

Publicerad
27 apr 2023, 11:28

Tre konflikter om solceller hamnar i Allmänna reklamationsnämnden om och om igen. Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist som är med och avgör fallen, berättar hur man gör för att inte hamna i Arn.

Läs också:
Mardrömsinstallation – och samma firma satte upp solceller på 13 grannhus

Besiktningsmannen:
Sex vanliga tabbar när solceller installeras

Solcellsbranschen har exploderat de senaste åren och i takt med det även konflikterna med kunder. Betti-Ann Pettersson, till vardags entreprenadjurist på IN, sitter med som sakkunning när Arn avgör tvister mellan konsumenter och företag.

Betti-Ann Pettersson.

– Många gånger är det svåra avgöranden eftersom nämnden bara bedömer skriftlig bevisning. Då blir det uppenbart hur viktigt det är att alla överenskommelser är dokumenterade, säger hon.

Men just den delen inser många installatörer inte allvaret i, menar hon.

– Det är fullt upp med jobb och då är dokumentation inget som företagen prioriterar. Men blir man som företagare fälld i Arn kan det bli dyrt. Följer man inte Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer riskerar man att hamna på Råd & Rön Svarta Lista och ett gott rennommeé är kanske den viktigaste marknadsföringen.

Här listar Betti-Ann Pettersson tre klassiska tvister och hur du bör agera:

Typexempel 1: Glädjekalkyler

Den utlovade produktionen på 12 000 kWh per år visade sig vara överdriven. I praktiken blev det 9000 kWh som anläggningen på villataket levererade. Kunden kräver hävning av köpet och ersättning för elen som “förlorats”.

Kommentar:
Här gäller det för företaget att ha grund för vad man lovar, annars klassas det som “fel” i anläggningen. Vi ser att många av kalkylerna snarare handlar om uppskattningar, att man använder generiska beräkningar istället för att utgå från de faktiska omständigheterna för fastigheten.
Till exempel kan det finnas träd på tomten som skuggar taket. Handlar det om en uppskattad produktion måste man vara tydlig med det mot kunden.  I värsta fall riskerar installatören annars hävning  och skadestånd för utebliven elproduktion.

Typexempel 2: Skador på taket

När installationen är klar upptäcker kunden att det är bucklor och färgavskrap på taket. Kunden hävdar att taket är så skadat att det behöver läggas om och kräver att företaget står för både nytt tak och ominstallation av solcellsanläggningen.

 ”Är man osäker på takets skick kan man be kunden att låta besikta taket innan man utför en installation.”

Kommentar:
Det är nästan oundvikligt att det blir någon slags åverkan på taket i samband med en solcellsinstallation, särskilt när det gäller plåttak. Det ska man informera kunden om. Men det finns gränser för hur stora skadorna kan bli om jobbet ska betraktas som fackmässigt. Anlitar man underentreprenörer ska de vara kunniga i den här typen av installationer.
Om taket är så pass slitet eller skört att det inte är lämpat för en solcellsanläggning har man som företagare skyldighet att informera om det och avråda kunden från att installera solcellsanläggningen innan taket är åtgärdat. Är man osäker på takets skick kan man be kunden att låta besikta taket innan man utför en installation. Se till att få alla reservationer inskrivna i avtalet.  

Arn-fall
Solcellskunden krävde skadestånd för söndertrampat tak

Typexempel 3: Installationen blir försenad

Kunden lockas av företagets erbjudande om snabb installation – anläggningen ska vara i drift inom två månader. Men efter ett halvår är den fortfarande inte klar, trots idogt tjat. Kunden kräver hävning av köpet och ersättning för utebliven elproduktion.

Kommentar:
Efterfrågan på solceller är mycket stor och i ett sådant läge kan det vara frestande att ta på sig för många uppdrag, vilket kan leda till att man inte kan hålla den utlovade tiden. Förseningarna kan bero på olika saker, som leveransproblem, till exempel när det gäller växelriktare. Det kan också vara svårt att få tag i elektriker som kan koppla in anläggningen.
Här gäller det såklart också att inte lova mer än vad man kan hålla och att skriva in alla eventuella reservationer i avtalet, exempelvis om att färdigställandetiden kan förlängas om det uppstår oförutsedda leveransproblem.