Logga in

Sex vanliga tabbar när solceller installeras

Publicerad
31 okt 2022, 08:20

Isolationsmätningar som saknas, knasiga infästningar och felplacerade lastbrytare. Här är de vanligaste bristerna som besiktningsmannen Richard Nyberg hittar på solcellsanläggningar.

Richard Nyberg är certifierad besiktningsman och driver Nybergs El & Konsult AB i Västerås.

Läs mer om Richard Nybergs besiktningningar:
”Nästan alla installatörer gör misstag”

Skräckexemplet:
Mardrömsinstallation – och samma firma satte upp solceller på 13 grannhus

Här är de sex vanligaste tabbarna han upptäcker när han besiktigar solcellsanläggningar:

1.      Snö- och vindlastberäkningar saknas eller har brister.

Anläggningen måste stå pall för väder och vind, och lastberäkningen ska ta hänsyn till takvinkel, taktyp och var i landet installationen görs. I norr snöar det till exempel mer medan blåsten är starkare vid kusten, något både montagematerial och infästningar måste ta höjd för.

2.      Isolationsmätningsprotokoll saknas.

Anläggningen måste bland annat isolationsmätas för att säkerställa att inga fel har uppstått i isolationsmaterialet, något som ibland sker vid monteringsarbetet. Richard Nyberg berättar om en händelse nyligen där någon hade råkat skruva rakt genom en kabel. Det ledde till att plåttaket spänningssattes till 250 VDC, och montören fick en rejäl smäll.

Att använda sin vanliga ”megger” för att isolationstesta funkar dessvärre inte eftersom solcellerna producerar el när solen skiner. Det krävs dyrare instrument som klarar isolationsmätning på spänningssatt anläggning.

Ibland får Richard Nyberg frågan om det inte räcker med att växelriktaren gör isolationsmätningen. Svaret är nej. En växelriktare klassas inte som ett godkänt mätinstrument.

Resultatet av mätningen ska även vara dokumenterat.

3.      Bristfälliga infästningar.

Det finns många sätt att göra misstag i infästningen. Richard Nyberg kan upptäcka att man har använt fel material, exempelvis OSB eller masonit för att pallra upp paneler i rätt höjd. Ibland sluter infästningen inte tätt. Ibland klämmer tegelpannor kablage.

Ett annan tabbe sker ibland när en spikrak aluminiumskena monteras på ett stort plåttak som inte ligger helt plant utan går lite i vågor. Då finns risken att aluminiumskenan kommer i kontakt med plåten varpå galvaniska strömmar kan uppstå som skadar metallen.

4.      Lastbrytaren saknas eller är felplacerad.

Många växelriktare har inbyggd DC-brytare, men det måste finnas en brytare på AC-sidan också. Ibland monteras den inomhus, något som nätägarna inte alltid godtar. De kräver ofta att brytaren ska finnas utomhus så att den lätt kan kommas åt vid underhållsarbete. Därför gäller det att läsa nätägarens tekniska anvisningar.

5.      Dokumentation saknas.

Kunden ska ha tillgång till olika typer av dokumentation om sin anläggning. Produktblad ska finnas för alla ingående komponenter, som DC-kablage, växelriktare, solcellspaneler och infästningsprodukter. Detta för att underlätta om något skulle gå sönder i anläggningen i framtiden.

Det ska även finnas skötselinstruktioner för anläggningen så att man vet vad som ska testas enligt tillverkarens anvisningar,

Garantivillkoren ska vara separat sammanställda.

Expertfrågan:
Måste jag ha cert för att installera solceller?

6.      Riskbedömning för ”Säker gård” missas.

Vid elinstallationer i lantbruk och i hästverksamhet ska det finnas en dokumenterad riskbedömning innan arbetet påbörjas. Detta för att minimera riskerna. Men den riskbedömningen finns sällan med.