Logga in

PEN-fel: ”Jag vågar inte överklaga”

Publicerad
20 apr 2023, 08:24

Tv:n small och snart la även frys, mikro, ugn, spishäll och dator av. Vid elarbeten missade tekniker att ansluta en PEN-ledare. Men tingsrätten gick emot kravet på skadestånd och kunden ska dessutom betala elnätsbolagets rättegångskostnader.

Elnätsbolaget bytte elskåp vid infarten till fastigheten på Orust. Ett par timmar senare började elapparaterna i huset gå sönder – tv:n small och snart la även frys, mikro, ugn, spishäll och dator av.

”Vi som jobbat med elinstallationer länge vet att PEN-fel kan leda till att apparater går sönder senare. Det är svårt att bevisa, men samtidigt ingen rymdforskning.”

Christer Andreasson, Treson El

Viktig ledare:
Knorr eller inte knorr på PEN-ledaren?

Läs också:
Har PEN kopplad i höljet på en handske någonsin varit okej?

Efter samtal till Ellevio förstod husägaren Torbjörn Olsson i Svanesund att det handlade om ett så kallat PEN-fel. Vid arbetet med elskåpet hade teknikerna missat att ansluta en PEN-ledarkabel.

– Förutom att apparater går sönder är detta livsfarligt. Om jag hade stått i köket och haft en hand på brödrosten (med överslag) och samtidigt tagit i diskbänken (jord) kunde jag fått i mig 400 volt. Då hade jag legat två meter under jorden i träfrack i dag, säger han.

Torbjörn Olsson blev upprörd över faran som han och hans familj utsatts för, och att huvudparten av deras hushållsapparater gått sönder. Men att göra det till ett hemförsäkringsärende tyckte han inte var rätt.

– Här finns en juridiskt ansvarig person och då ska det ersättas enligt skadeståndslagen, så att det ser likadant ut som innan händelsen. Försäkringsbolag gör åldersavdrag för produkterna och då får jag betala mellanskillnaden, säger Torbjörn Olsson.

I stället tog han med hjälp av en advokat sina krav från händelsen 2020 till Uddevalla tingsrätt. I februari meddelades domen: Käromålet ogillas och Torbjörn Olsson ska ersätta Ellevio för rättegångskostnaderna. Hur kunde det gå så illa?

Boven i dramat, elskåpet. Foto Torbjörn Olsson

Svaren varierar beroende på vem man frågar. Torbjörn Olsson menar att Ellevio har monopol och kan göra som de vill. Det är enklast att slentrianmässigt hänvisa kunden till hemförsäkringsbolaget.

Ellevio vill inte kommentera det enskilda fallet, men menar att den skadelidande alltid har valmöjligheten att vända sig till elnätsbolaget eller sitt hemförsäkringsbolag.

– I de fall Ellevio har en ansvarsförsäkring som täcker den skadelidandes skador kan Ellevios försäkringsbolag hantera skadeståndsärenden. Oavsett om Ellevio eller vårt försäkringsbolag reglerar skadan är det enligt skadeståndsrättsliga regler och principer, säger Barbro Ronnedahl, chef för skadestånd och kundservice hos Ellevio.

Enligt Torbjörn Olsson var det inte svaret han fick i kontakten med Ellevio efter händelsen. I stället uppmuntrades han att anmäla skadan hos sitt hemförsäkringsbolag.

Vid kontakten med Orusts försäkringsbolag fick han information om standardrutinen, möjligheten att anmäla skadan och låta försäkringsbolaget ta ärendet vidare. I stället valde han att ta frågan till tingsrätten. 

Enligt domen har Ellevio strikt ansvar för de skador som orsakats av avbrottet. Dock står parterna långt ifrån varandra gällande ersättningen. Ellevio har betalat cirka 15 000 kronor till Torbjörn Olsson. Han menar att saker för sammanlagt 107 000 kronor gått sönder eller fått förkortad livslängd.

Gällande bevisbördan skriver tingsrätten att det ligger på den skadelidande, alltså Torbjörn Olsson, att visa sambandet mellan skadorna och PEN-ledaravbrottet. Visserligen finns möjlighet till bevislättnad, enligt tidigare rättsfall. Men det räcker inte för att ge Torbjörn Olsson rätt till mer ersättning. De kvitton, bilder och dokument han lämnat in som underlag räcker inte heller.

Från motparten Ellevios advokat föreslås att trasiga hushållsapparater ska ersättas med produkter från begagnatmarknaden. Utifrån det beräknas ersättningen för exempelvis frys, mikro, spishäll och kaffemaskin.

– Men jag tycker inte att det är ett alternativ att handla från sajter som Blocket eller Tradera. Det finns inga garantier om att det är originaldelar, man handlar ofta utan kvitton och en viss procent av det som ligger ute till försäljning är stöldgods, säger Torbjörn Olsson.

Flera vitvaror gick sönder. Foto Torbjörn Olsson

Han är också besviken på att Ellevio aldrig kom till hans hus efter händelsen för besiktning. PEN-felet åtgärdades senare samma dag som det inträffade, av entreprenören Vattenfall Services.

Enligt Ellevio är det bättre att husbesiktningar görs av en opartisk elektriker som är specialist på husinstallationer.

– Ellevio och våra underentreprenörer är inga experter på husinstallationer. I dessa fall är det bättre att en installationselektriker gör detta, säger Barbro Ronnedahl.

Något sådant förslag fick dock inte Torbjörn Olsson av Ellevio som sa att de ”litar på kunden”. Därför tog han hjälp av en vän till familjen som är elektriker.

Dagen efter händelsen kontrollerade Christer Andreasson, elektriker och vd för Treson El, att husets elanläggning var säker. Han lämnade sedan ett utlåtande till tingsrätten där han bland annat skrev att ”många maskiner/apparater troligen fått en förkortad livslängd”. Men enligt domen styrker det inte att inventarierna fått kortare livslängd.

– Vi som jobbat med elinstallationer länge vet att PEN-fel kan leda till att apparater går sönder senare. Det är svårt att bevisa, men samtidigt ingen rymdforskning, säger Christer Andreasson.

Han tycker det är bedrövligt att familjen fått så låg ersättning. Det blir en Davids kamp mot Goliat – elkunden mot det stora elnätsbolaget. De flesta orkar inte bråka. Torbjörn Olssons granne, som drabbades samtidigt, valde till exempel att acceptera ersättningen från Ellevio och själv ta kostnaden för en trasig värmepump.

Johan Rungberg

Johan Rungberg, elsäkerhetskonsult hos företaget Elsäkert JR, håller med om att det handlar om ett allvarligt fel. PEN-fel är ett välkänt fenomen som innebär risk för brand och personfara.

– Det är förvånande att se på händelsen som ”synd att lite saker gick sönder”. Familjen har också varit utsatt för stor fara i flera timmar, säger han.

Utfallet är inte heller självklart. Elinstallatören har tidigare skrivit om en liknande händelse i Ånge 2021. Där fick 27 hushåll 400 volt in i bostäderna efter ett elnätsfel. En grupp boende gick samman för att få ut full ersättning för sina skadade inventarier av bolaget Härjeåns Nät.

– Det tog ett tag innan vi blev överens, men det gick bra till slut. Vi fick nyvärdes/fullvärdesersättning utan åldersavdrag för våra skadade saker, berättar Sven Sandelius, en av de boende.

Lösningen blev två utbetalningar till varje abonnent. Härjeåns försäkringsbolag If betalade ut ersättning med åldersavdrag. Därefter betalades resterande värde, upp till fullvärdet, av Härjeåns Nät. En enkel redovisning av inköpskvitton och skadebeskrivning räckte som underlag.

– I början ville Härjeån och If att vi skulle använda våra egna hemförsäkringar, men vi hävdade hela tiden att Härjeån hade strikt ansvar enligt en dom i Högsta domstolen. Vi ville inte belasta våra hemförsäkringar med eventuella höjda premier senare, utan Härjeån behövde använda sin ansvarsförsäkring, säger Sven Sandelius.

Under processen fick de boende även igenom att Härjeåns Nät skulle bekosta en elfirma som isolationsmätte samtliga abonnenters elanläggningar. Det var viktigt för att upptäcka kortslutningseffekter samt utföra adekvat underhåll om elanläggningen var skadad.

Läs också:
”Mänskliga faktorn” orsak till 400 volt i eluttagen

ENLIGT MAGNUS Oldenburg hos Brandskyddsföreningen är det ovanligt att elbolag låter kunderna bära alla sina kostnader i sådana här fall. 

– Vår erfarenhet är att när den här typen av skador inträffar brukar det aktuella elbolaget ta ansvar för vad det förorsakat, sa han 2021 till Elinstallatören.

I ett annat liknande fall som tidningen skrivit om gjorde boende en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Beslutet blev att elleverantören Skellefteå Kraft skulle ersätta hushållet för skador på hemelektronik. ARN hänvisade till en formulering i Elsäkerhetslagen: ”Om en person- eller sakskada orsakas av säkerhetsbrist i el som satts i omlopp från en elektrisk anläggning med egen generator eller transformator ska anläggningens innehavare ersätta skadan.” 

Torbjörn Olsson är ledsen över domen och tycker att den visar hur lite en enskild människa är värd inför överheten. Dessutom anser han att domen tyder på okunskap om elsäkerhet hos juristerna. Han har valt att inte överklaga till Hovrätten för västra Sverige.

– Nej, jag vågar inte det. Hemförsäkringen täcker rättegångskostnaderna som är cirka 280 000 kronor. Men jag får betala självrisken som är 20 procent, och skulle inte ha råd att förlora i nästa instans, säger han.