Logga in

Nu finns alternativ till avståndstabeller för spänningssatt del

Publicerad
29 maj 2024, 15:48
| Uppdaterad
30 maj 2024

Nya Handbok 446 – Säkerhet vid arbete gäller nu. Inom installation är det kapitlet om arbetsmetoder som innehåller den stora nyheten. Missförstånd om vad som är spänningssatt har tidigare lett till olyckor.

Det som kanske mest berör installationselektriker i SS EN 50110-1, som beskrivs i SEK Handbok 446 – Säkerhet vid arbete (utgåva 4), är att man nu skiljer på faktiskt arbetsavstånd och avståndstabell för att fastställa arbetsmetoden.

Missförstånd kring vad som är spänningssatt och inte har tidigare lett till olyckor. Till exempel på byggen där en anläggning som varit spänningslös under en längre period plötsligt driftsätts.

”Det räcker inte att bara slå fast regler en gång och tro att alla ska följa dem. Regelbundna uppdateringar och informationskampanjer behövs för att det som gäller också ska nå ut till alla berörda.”

Mikael Sjöström, Granitor Electro

Mer om handboken:
Fyra viktiga nyheter i Handbok 446

Läs också:
”Kunderna skulle bli tokiga om de fick reda på det här”

Nya avsnittet ”utanför närområdet” ska göra det tydligare vad som gäller för de som vanligtvis inte arbetar direkt med elanläggningen, men som utför arbeten nära anläggningen. Exempelvis i driftrum eller nära luftledningar.

– Med den nya standarden ställs också krav på hur vi planerar våra arbeten i närheten av normalt spänningssatta delar. Avståndet till den spänningssatta delen ska bestämmas för det enskilda arbetet, inte enbart utifrån avståndstabeller, säger Michell Martic, arbetsmiljöchef hos Bravida och tidigare ordförande i standardkommittén TK78.

Redan i oktober förra året var den uppdaterade standarden i stort sett klar. Men i dag, 29 maj, börjar den alltså gälla. Branschen har nu två år på sig att ställa om. Den befintliga standarden (utgåva 3) upphör helt 29 maj 2026.

Hos Granitor Electro har arbetet med omställningen just börjat. Det kan bli aktuellt att anpassa rutiner i ledningssystem och för hanteringen av serviceordrar och affärssystem. 

Mikael Sjöström

– Nu finns bra incitament att uppdatera rutiner, och jag är övertygad om att det blir till det bättre. Vi får se om det också behövs kompletterande utbildningar för de som nyligen gått sin EvA-utbildning. Det kommer att visa sig under övergångsperioden. Så snart vi fått input från Insu vet vi mer, säger Mikael Sjöström, verksamhetsutvecklare hos Granitor Electro.

Han kan i nuläget inte säga exakt vad, eller om, företaget och personalen behöver förändra. Men generellt tycker han det är bra med löpande uppdateringar av regelverk. 

– Det räcker inte att bara slå fast regler en gång och tro att alla ska följa dem. Regelbundna uppdateringar och informationskampanjer behövs för att det som gäller också ska nå ut till alla berörda, säger han.

Läs också:
Eva skippar krånglet

Michell Martic på Bravida, som deltagit i arbetet med standarden, tycker förstås att den innebär en positiv utveckling. 

– Vi står bakom de förändringar som införts och ser gärna att standarden utvecklas vidare internationellt inom IECs projektkommitté, PC 128, där vi aktivt deltar, säger han.