Logga in

Får man använda stickproppar gjorda av trä?

Publicerad
2 maj 2024, 10:43

I ett hus uppdagades en stickpropp som var gjord av trä. Men är det okej att använda? Joakim Grafström på SEK reder ut. 

Text

Ännu en expertfråga:
Kan inkommande PEN bli anläggningsägarens ansvar

Ännu en expertfråga:
Hur nära en extern värmekälla får kabeln ligga?

Fråga: Får man använda stickkontakter gjorda av trä?

Svar: Jag antar att en stickpropp av trä är hemmagjord och därmed inte provad enligt standard. Om så är fallet uppfyller den inte standard och Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk. 

Pratar man om trä i allmänhet går det inte att verifiera som elektrisk isolator eftersom det är ett heterogent material vars isolerande egenskaper dessutom försämras av fukt. Det finns dock elmateriel som innehåller träkomponenter, men som inte är i kontakt med eller nära spänningssatta delar.

Om till exempel en konstruktör ska ta fram en elapparat med träyta så kommer det inte att gå att typprova det om inte träet är avskilt från spänningssatta delar, exempelvis med plast – vars elektriska isolationsegenskaper går att verifiera. Vidare kan trä vara knepigt om materielens egenskaper vid brand behöver verifieras.

Det korta svaret är: Använd inte trä som elektrisk isolator.

Ännu en expertfråga:
Kan en jordfelsbrytare ersätta jordade uttag?