Logga in

”Mänskliga faktorn” orsak till 400 volt i eluttagen

Publicerad
31 mar 2021, 11:47

Ett trettiotal hushåll i Ånge fick elektrisk utrustning förstörd vid ett transformatorbyte i februari. Några av dem har fått full ersättning – utan åldersavdrag. Men vilken blir ersättningen till dem som fått högre elförbrukning efter att deras värmepumpar skadats?

De materiella skadorna blev omfattande för de 27 hushåll i Ånge som drabbades av ett elnätsfel i februari. Värmepumpar, spabad, kyl- och frysskåp, tvättmaskiner, skrivare och routrar gick sönder när husen fick 400 volt i eluttagen.

Läs den första artikeln om felet i Ånge:
Kunderna fick 400 V i uttagen

Nyligen blev bolagets internutredning av händelsen klar. Beskedet är att den bristfälliga inkopplingen av en ny transformator, som började brinna när den slogs på, orsakades av ”mänskliga faktorn”.

”Det som kvarstår är att reda ut kompensationen för oss som fått skador på jordvärmepumpar, bergvärme och så vidare. Vi har därigenom fått en ökad elförbrukning…”

Sven Sandelius, boende

Incidenten är anmäld till Elsäkerhetsverket som gör en egen utredning. Arbetsmiljöverket har inte funnit några brister i elnätsbolagets rutiner och avslutat sin utredning.

Sedan händelsen har en grupp boende arbetat för att alla drabbade ska få full ersättning för sina skador. Hemförsäkringarna täcker inte kostnaderna för ny utrustning, eftersom det görs avskrivningar för sakers värdeminskning.

De boende har därför krävt att det ansvariga elnätsbolaget, Härjeåns Nät, ska stå för mellanskillnaden. Några husägare som skickat in sina skadeståndsanspråk har redan fått full ersättning, utan åldersavdrag.

– Det som kvarstår är att reda ut kompensationen för oss som fått skador på jordvärmepumpar, bergvärme och så vidare. Vi har därigenom fått en ökad elförbrukning och nu håller vi på att reda ut hur vi kan kompenseras för det, säger husägaren Sven Sandelius till Sundsvalls tidning.

Istället för att anmäla till myndigheterna:
Rapport om elolycka arkiverades i pärm

Elektrisk utrustning för tiotusentals kronor förstörd
Fick 400 volt i uttagen – får rätt mot elbolaget

Enligt gruppens inkopplade jurister bör nätleverantören och dess försäkringsbolag dela på kostnaderna.

– Härjeåns har ett strikt ansvar och då finns det en ansvarsförsäkring som de kan använda, och sedan får de täcka resterande kostnader själva, säger Sven Sandelius.

Magnus Oldenburg hos Brandskyddsföreningen säger också till Elinstallatören att det är ovanligt att elbolag låter kunderna bära alla sina kostnader i sådana här fall.