Logga in

Så skyddar du solceller, elbil och värmepump mot blixtnedslag

Publicerad
1 jul 2024, 04:59
| Uppdaterad
28 jun 2024

Blixtnedslag kan skada elektronik i hus upp till två kilometer bort. Så vad göra? Ska man dra ur sladden till elbilen när det åskar? Här är sex konkreta råd från experten Johan Bäckman, en av författarna till Åskskyddshandboken.

Flera hundra miljoner kronor – så mycket kostade skador orsakade av åskoväder i Sverige förra året, enligt Svensk Försäkring. Trenden är att kostnaderna ökar.

”Jag hörde en skräckhistoria om en elbil som blev förstörd vid ett åskoväder en natt. Den fick bärgas ut från garaget på morgonen.”

Johan Bäckman, Dehn Sverige

Reportage:
Glöm åskledare: Så här ser modernt åskskydd ut

Läs också:
Quiz: Hur mycket kan du om åskskydd?

Hur gör då den som vill förebygga skador och skydda elinstallationer i hemmet? Vi ställde frågan till Johan Bäckman, en av huvudförfattarna till SEK Handbok 452 Åskskyddshandboken.

Han påpekar att alla ledningar till en byggnad kan föra in en överspänning, alltså spänningspikar som är högre än vad anläggningen klarar.

Vid blixtnedslag i närheten av ett hus, eller ett elektriskt ledande system, skapas ett magnetfält (LEMP – Lightning Electromagnetic Pulse). Det kan inducera överspänningar i spänningssatta ledningar upp till två kilometer bort. Hur en byggnad ska skyddas regleras av standardserien SS-EN 62305-1, 2, 3, 4.

– Åskskydd handlar vanligtvis om tre saker – potentialutjämning, överspänningsskydd och komplett åskledarsystem. Det sistnämnda behövs inte överallt, säger Johan Bäckman som också är vd för tyska tillverkaren Dehn i Sverige.

Här är hans råd för att skydda några vanliga produkter:

Så skyddar du solceller mot blixtnedslag

I Facebookgruppen Solceller & Solenergi berättar en villaägare att växelriktaren gick sönder under ett åskväder. Det kan också uppstå dolda skador – till exempel att filtren i växelriktaren påverkas så att EMC-kraven inte längre efterlevs.

En del växelriktare har inbyggda överspänningsskydd, men de räcker sällan, menar Johan Bäckman. Han rekommenderar åtminstone ett mellanskydd typ 2, ibland grovskydd, för att undvika skador på växelriktaren. Alla ledningar anslutna till växelriktaren behöver förses med överspänningsskydd – såväl AC som DC och eventuella nätverksledningar.

– I Sverige är användandet av extra överspänningsskydd relativt lågt, vilket jag har svårt att förstå. Det kommer att åska varje sommar under solcellernas garantitid. Och det blir betydligt dyrare att byta växelriktare flera gånger än att sätta in överspänningsskydd från början. Dessutom kan en byggnad med solpaneler behöva åskskydd enligt åskskyddsstandarden 62305, säger han.

Så skyddar du elbilen och elbilsladdaren mot blixtnedslag

Ska man dra ur sladden till elbilen? är en annan fråga som dyker upp då och då. Ja, det är en bra idé om man är rädd om bilen och inte har överspänningsskydd installerade.

– Jag hörde en skräckhistoria om en elbil som blev förstörd vid ett åskoväder en natt. Den fick bärgas ut från garaget på morgonen, säger Johan Bäckman.

Han rekommenderar att sätta ett mellanskydd, typ 2, i laddboxen. På en del platser behövs ett komplett åsksskydd. Då dras en potentialutjämningsledare i marken. Om blixten slår ner i närheten, eller i laddstolpens stålstativ, tar ringledningen upp nedslaget och för det bort från laddarna. Är det flera laddstolpar parallellkopplas de.

Enligt Elinstallationsreglernas utgåva 4, avsnitt 722.443.4, är det numera också ett krav att publika laddboxar ska ha skydd mot transienta överspänningar.

Så skyddar du robotgräsklipparen mot blixtnedslag

Även robotgräsklippare och deras laddstationer kan behöva åskskydd. En bra grund är att potentialutjämna hela huset, inklusive robotgräsklipparens laddstation. Utan potentialskillnader är risken mindre för skador på grund av överspänningar.

Väljer man att installera ett överspänningsskydd ska det sitta så nära laddstationen som möjligt. Viktigt är att skydda både kraftledningen och begränsningsslingan.

Så skyddar du spabadet mot blixtnedslag 

– Vi brukar rekommendera ett överspänningsskydd vid spabadet, på kraftledningen (230 volt), säger Johan Bäckman.

Läs också:
”Det räcker inte att köpa skyddskomponenter”

Så skyddar du värmepumpen mot blixtnedslag

Villaägare har berättat att deras värmepumpar gått sönder när blixten slagit ner i eller nära huset. För att skydda sig mot det rekommenderas också rätt dimensionerat överspänningsskydd. 

– Det bör sitta vid värmepumpen, på kraftledningen och eventuella utegivarledningar (över 10 meters längd på givarledningen).

Så skyddar du datakommunikationen mot blixtnedslag

– Här rekommenderar vi överspänningsskydd i båda ändarna av nätverksledningen. 

Tidigare fanns rådet att dra ur sladden till exempelvis tv:n eller datorn när det åskar. Ska man göra det?

– Nej, det är ett föråldrat synsätt. Om du får en överspänning finns risk att den fasta installationen skadas och att det uppstår brand. Det är bättre att installera överspänningsskydd.