Logga in

”Jag hoppas de kommer att sätta symbolen på servicebilarna”

Publicerad
16 feb 2023, 10:42

Det finns oseriösa aktörer i installationsbranschen. Nu lanseras en symbol för seriösa företag som säljer installation till privatkunder. Vad krävs för att få sätta en sådan på bilen frågar vi Ola Månsson vd för Installatörsföretagen.

VVS-företagaren:
Vilda västern när klåpare installerar solceller

Läs också:
Tre solcellsfirmor döms till vite

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, varför inför ni en egen garanti?

– Den ska underlätta för våra medlemsföretag att sälja sina tjänster och markera för kunden att företagen är seriösa. Det är inte alla företag som är det, det finns även en del oseriösa.


Garantin är tänkt som en backup om ett medlemsföretag inte skulle följa Allmänna reklamationsnämnden, Arns beslut. Hur ofta händer det?

– Det är mycket ovanligt. Vi förutsätter att våra medlemsföretag följer Arns beslut och gör de inte det kan de utelsutas. Men det är en extra trygghet för kunden att vi ger en garanti på att åtgärder utförs om det finns ett beslut om det i Arn.


Hur tänker ni att företagen ska använda garantin?

– Jag hoppas att de kommer att sätta symbolen på servicebilarna, precis som med Säker Vatten, för att visa att de är seriösa företagare.

Fakta IN Garanti

Garantin gäller om konsumenten gör en anmälan till Arn inom 18 månader från arbetets färdigställande, om medlemsföretaget förlorar och vägrar åtgärda felet.

Den gäller för jobb som påbörjats 1 januari 2023 eller senare.

Garantin omfattar ersättning eller åtgärder upp till max ett prisbasbelopp.

Ett annat av Installatörsföretagens medlemsföretag ska då  åtgärda felet.

Utbetalning sker mot uppvisande av faktura från medlemmen som åtgärdat felet.

IN Garanti gäller inte om medlemsföretaget har försatts i konkurs.