Logga in

Tre solcellsfirmor döms till vite

Publicerad
23 mar 2021, 08:57

De installerar solceller – men följer inte elsäkerhetslagen. Därför fälls tre solcellsföretag i Förvaltningsrätten.

Text

Förvaltningsrätten i Karlstad har dömt tre solcellsföretag att betala 50 000 kronor vardera i vite för att ha brutit mot elsäkerhetslagen.

Företagen har installerat solceller hos kunder, ett arbete som klassas som elinstallationsarbete. Även delmoment som att montera solpaneler på stativ räknas som elinstallationsarbete. Att koppla ihop paneler med snabbkontakter likaså. Sådana arbetsuppgifter får enbart göras av företag som finns i Elsäkerhetsverkets register, har ett egenkontrollprogram och en elinstallatör för regelefterlevnad. Men de kraven har den fällda trion inte följt.

Läs mer:
Vilda västern när klåpare installerar solceller

Elsäkerhetsexperten:
”Massor av solcellsanläggningar installeras felaktigt”

Ett av företagen var registrerat hos Elsäkerhetsverket, men hamnade under myndighetens lupp i en riktad kontroll av elinstallatörer, som har registrerat sig för tre eller fler företag. Det här solcellsföretaget samarbetade med en elinstallatör som var registrerad för fyra företag. Men när myndigheten begärde in egenkontrollprogrammet skickades det inte in i tid, och när handlingarna så småningom kom uppfylldes inte kraven.

De båda andra företagen anmäldes till Elsäkerhetsverket för att de installerade solceller utan att finnas i registret. Det ena företaget svarade inte på Elsäkerhetsverkets upprepade uppmaningar om att registrera sig och visa upp egenkontrollprogrammet. Det andra företaget förklarade att de fixade montage- och installationsarbetet för egen maskin. Sedan kom ett stort elinstallationsföretag och kopplade in elen och tog ansvar för elsäkerheten.

Det upplägget duger inte. Enligt elsäkerhetslagen måste all personal som utför elinstallationsarbete ingå i elinstallationsföretagets egenkontrollprogram och ha rätt kompetens, något som ska dokumenteras i egenkontrollprogrammet.

Att elinstallationsföretag blir ombedda att enbart koppla in växelriktare till solcellsanläggningar är inte ovanligt. Men Installatörsförtagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin avråder starkt från att nappa på sådana förfrågningar. 

– Elinstallationsföretag som går med på att utföra den sortens arbeten tar på sig ett stort ansvar som de i praktiken inte kan hantera. Grundregeln är att inte befatta sig med en installation om den inte är gjord av ett annat elinstallationsföretag, säger han.

Elsäkerhetsverkets handläggare Petra Eriksson är också skeptisk. 

– Jättekonstigt att ett elinstallationsföretag vill koppla in och ta ansvar för en anläggningsdel, när de inte vet vad de kopplar in, säger hon. 

Läs också:
Vilda solcellsvästern fortsätter: ”Lösa kablar är ett elände”

Får en elfirma koppla in solcellsanläggningar som har monterats och installerats av ett icke-elinstallationsföretag? 

–  Enligt 26 § elsäkerhetslagen ska elinstallationsarbete utföras på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Vet företaget inget om utförandet, som gjorts av någon annan, kan företaget inte heller garantera betryggande säkerhet mot personskada eller sakskada, säger Petra Eriksson.