Logga in

Hmm, hur många elfel får en besiktningsman missa?

Publicerad
2 jun 2022, 09:18

Besiktningsmannen anmärkte på några eluttag – sedan hittade en elfirma 94 brister i det nyköpta huset. Däribland en avklippt, spänningssatt kabel i ögonhöjd. Nu har Arn avgjort ärendet.

Ett par i Skåne ville köpa ett hus, och anlitade ett besiktningsföretag för en överlåtelsebesiktning. I uppdraget ingick att besiktiga fastighetens elinstallationer genom en ”okulär erfarenhetsmässig bedömning av det som utan ingrepp är tillgängligt och synligt”.

Tvist om materialpåslag:
Elfirman hamnade på Svarta listan

Fler Arnfall:
Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen

Besiktningsmannen kom till platsen och anmärkte på några eluttag. Ett uttag hade skadat lock, ett annat borde fixeras mot väggen, några var spruckna och ett var trögt vid instick. Han gjorde även en funktionskontroll av jordade eluttag utan anmärkning.  

Paret kände sig därmed tryggt med elanläggningen och köpte huset. Men strax efter inflyttningen började elen bete sig konstigt. Huvudsäkringar gick, värmepumpen slog ifrån, belysning betedde sig märkligt, diskmaskin och torktumlare gav felsignal.

De nyblivna husägarna anlitade då en lokal elfirma för att göra en elrevision. Protokollet blev ingen rolig läsning. Elfirman listade inte mindre än 94 anmärkningar, däribland en avklippt och spänningssatt kabel i ögonhöjd, varmgång i fasadmätarskåpet och jordfelsbrytare som inte fungerade.

Hur mycket det skulle kosta att åtgärda de 94 bristerna tyckte elfirman var knepigt att bedöma. Företaget lämnade därför en budgetoffert med ett rejält prisspann:  mellan 250 000 och 500 000 kronor.

Husägarna försökte få ersättning från det första besiktningsföretaget, men fick inte gehör. De vände sig då till Arn och begärde ersättning på 500 000 kronor.

Försäkringsbolaget tillbakavisade kravet och förklarade att uppdraget rör en ”okulär erfarenhetsmässig besiktning”, vilket innebär att det är besiktningsmannens egen erfarenhet som styr. En sådan besiktning kan inte likställas med en elbesiktning, argumenterade företaget. Och i uppdraget ingick inte att göra någon omfattade besiktning av maskinell utrustning och värmeanläggningar.

Arn går delvis på parets linje och köper inte begreppet okulär ”erfarenhetsmässig” besiktning. Om besiktningsmannens egen erfarenhet styr vad som besiktigas så varierar ju uppdraget beroende på vem som gör jobbet. Det låter inte rimligt och kan knappast överensstämma med vad kunden hade fog att räkna med, resonerar Arn.

Nämnden bedömer att parterna hade kommit överens om att besiktningen skulle utföras med den omsorg och skicklighet som normalt kan krävas av en professionell besiktningsman. Och flera av de 94 bristerna tycker nämnden att besiktningsmannen borde ha upptäckt även vid en okulär besiktning. Då hade paret kunnat få rådet att göra en fortsatt undersökning.

Läs också:
Lekmans elinstallationer inte fel enligt hovrätten

Läs också:
19 av 23 fel var installatörens – vägrar erkänna besiktningen

Samtidigt noterar nämnden att flera av bristerna upptäcktes vid undersökningar som inte omfattades i besiktningsuppdraget. Dessutom är det oklart hur mycket det kan kosta att åtgärda bristerna, med tanke på att budgetofferten spänner från 250 000 till 500 000 kronor. Och kunden kommer att få en ny elinstallation som kommer att hålla i många år.

Summan av kardemumman: Nämnden rekommenderar besiktningsföretaget att betala 75 000 kronor till kunden.