Logga in

Är det ok att sätta köksskåp över eldosor?

Publicerad
5 maj 2022, 09:08

Köksfirman monterade skåp över den framdragna elen. Elektrikern fick extrajobb – och kunden gick till Arn.

En privatperson i Sörmanland blev mycket besviken på sin köksrenovering och anmälde köksföretaget till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, i fjol. Kunden klagade på att stommar och luckor hade olika nyanser av grått, det nymålade taket hade repats, en bänkskiva hade sågats fel – och att montören hade täckt all el längs väggarna med köksskåp, något kunden såg som väldigt oseriöst.

ARN-tvist om materialpåslag:
Elfirman hamnade på Svarta listan

Läs också:
Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen

Köksfirman hade även monterat skåp över framdragen el vid en köksö utan att borra hål för att dra el till hällen. En elektriker fick sedan göra om eldragningen, något kunden blev debiterad extra för. Inte ok, tyckte kunden.

När det gäller elen förklarade köksfirman i sitt svaromål till Arn att företaget endast hade ansvar för köksmontaget. Kunden hade själv anlitat elektriker, rörmokare och målare. Rivning av det gamla köket, förarbete av väggar och eldragningar var kundens ansvar. Att sköta samordningen mellan de olika yrkesgrupper likaså.

När köksfirmans montör kom till villan för att montera upp väggskåpen enligt ritningarna så såg han ” givetvis att det var en massa doshål för el som delvis blir täckta när han monterade upp skåpen”. Han diskuterade saken med köparens elektriker som var på plats, och de kom överens om att montören skulle märka ut på skåpen var doshålen fanns.

Han monterade även köksöns skåp på inplanerad plats. I det arbetet ingår inte att borra hål i stommarna för elkablar till hällen. Så skriver köksföretaget till Arn.

Köksfirman argumenterar vidare att eldosornas placering tillhör elektrikerns arbete. Och om skåp ska monteras på en vägg enligt ritning så måste elektrikern se till att elen dras på ett sätt så att kablage blir åtkomligt även när skåpen sitter på väggen.

kunden är av annan åsikt och påpekar bland annat att montören faktiskt har sågat hål i ett skåp för att frigöra en  dold eldosa. Men hålet hamnade fel och blev ”riktigt fult och mindre kul att ha på sitt splitternya kök”, skriver kunden.

Arn fattade sitt beslut i april i år och går på kundens linje vad gäller de olika gråa nyanserna. Köksföretaget ska därför ge ett prisavdrag på 45 000 kronor.

Rättsfall:
Vattenslang i elinstallationen – är det verkligen ok?

Men när det gäller eldosorna anser nämnden inte att kunden har bevisat att det har begåtts några felaktigheter. Detta eftersom handlingarna visar att köksmontören hade noterat vilka skåp som monterades över eldosor.