Logga in

Kunden fick inte logga in i sin egen solcellsanläggning

Publicerad
15 aug 2022, 10:35

Villaägaren fick bara se data från sina solceller men den underentreprenör som installerat anläggningen vägrade lämna ut inloggningsuppgifter. Även solcellsföretaget nekade villaägaren att få logga in i sin egen solcellsanläggning.

Vintern 2021 beställde en villaägare i Enköping installation och driftsättning av en solcellsanläggning från ett solcellsföretag i Västerås. En underentreprenör anlitades för själva installationen.

Regeringen sa nej till Per-Ove Jönsson och 12 andra solcellssugna fastighetsägare i Skanör
Regeringen stoppar Per-Oves solceller

Elsäkerhetsexperten Cecilia Axelsson reder ut
Måste jag ha cert för att installera solceller?

Men underentreprenören tog kontroll över driften av anläggningen. Villaägaren hade visserligen behörighet att titta på data från anläggningen, men kunde inte ändra inställningar.

Kunden kunde inte heller använda någon annan firma för underhåll av anläggningen, eftersom det bara var underentreprenören som hade den rättigheten.

Kunden hade inte heller fått några bruksanvisningar, garantihandlingar, installations- eller leverantörscertifikat eller andra handlingar på det som ingår i anläggningen. En engelsk snabbstartsguide för invertern och ett engelskt produktblad för solcellerna var det enda han fått.

Villaägaren hänvisade till att en bruksanvisning på svenska är ett krav enligt elsäkerhetslagen. Han anmälde företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och krävde att få all dokumentation för ingående komponenter på svenska.

I andra hand begärde han prisavdrag med 35 000 kronor och betalningsbefrielse från resterande belopp på 20 000 kronor.

Solcellsföretaget motsatte sig villaägarens krav och förklarade att det inte kan dela ut lösenord eftersom kunden i så fall skulle komma in och se alla kunders anläggningar.

Villaägaren ville då få en egen inloggning, men bolaget och montörerna förklarade att de i så fall inte kunde se om något skulle hända med anläggningen.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att kunden har pekat på flera fel i den solcellsanläggning, något som bolaget bestritt. Den avtalshandling som getts in till nämnden har inte gett någon ledning i de tvistiga frågorna, enligt nämnden.

Däremot var det utrett att företaget genom sin underentreprenör behållit dispositionsrätten till anläggningen, konstaterade Arn. Det var fel att kunden inte fått full förfoganderätt till sin anläggning. Solcellsföretaget rekommenderades därför att ordna så att villaägaren får detta.

Dessutom fanns det, enligt nämnden, vissa omständigheter i utredningen som talade för att kunden inte fått avtalat antal paneler levererade och monterade. Om så är fallet har kunden rätt till ett prisavdrag som motsvarar kostnaden för de paneler som saknades.

När det gäller bruksanvisning på svenska hade bolaget kontrollerat det med leverantören, men fått svaret att koncernspråket är engelska, förutom i vissa länder och där ingår inte Sverige.

Elsäkerhetsverket ser tre risker med solceller som matar ström baklänges in i schukouttag
Solceller med stickpropp – inte ok

Nämnden slår också fast att bruksanvisningar och liknande handlingar som är nödvändiga för skötseln av en vara ska vara skrivna på svenska. Solcellsföretaget var också skyldigt att lämna ut garantihandlingar.