Logga in

19 av 23 fel var installatörens – vägrar erkänna besiktningen

Publicerad
31 jan 2022, 08:52
| Uppdaterad
2 mar 2022

Besiktningsföretaget saknar certifiering säger installatören, men krav på någon sådan certifiering finns inte enligt Elsäkerhetsverket. Konflikten om Magnus solcellsinstallation går vidare. ”Jag vill förstås bara att det ska fungera.”

I december skrev Elinstallatören om villan i Tidaholm som fått en bristfällig solcellsinstallation på taket. Husägaren och entreprenören enades om att genomföra en oberoende besiktning av installationen, för att klargöra vad som blivit fel. 

”Det viktigaste nu är att få installationen monterad rätt, och att takets tätskikt blir okej. Det finns annars risk för läckage, eftersom ströläkten har spruckit i vissa infästningspunkter.”

Magnus Eneland, husägare

Tidigare artikel:
”Jag vill inte betala ett öre mer för någon annans slarv”

Vanligt med fel:
Nio solcellsinstallationer under lupp – en var felfri

Elcentralen. Foto Privat

I mitten av januari genomfördes besiktningen och protokollet visade på 23 fel. Besiktningsföretaget ansåg att entreprenören var ansvarig för 19 av dessa fel. I övrigt fanns punkter om rekommenderade åtgärder och att avhjälpande skulle ske efter särskild beställning.

– Det känns tungt och trist förstås. Jag har haft den här anläggningen sedan i september förra året och den är fortfarande inte i drift, säger husägaren Magnus Eneland. 

Han har gjort valet att inte slå på anläggningen förrän allt är godkänt och klart. Detta eftersom en driftstart skulle kunna tolkas som godkännande av installationen.

Besiktningsmannen har bekräftat att det var ett bra beslut, och har lämnat en utförlig lista med anmärkningar. Några exempel:

  • egenkontrollen felaktigt upprättad, den är otydlig och saknar redovisning av utförd provtagning före driftsättning
  • produktblad saknas för samtliga komponenter
  • slutdokumentation ej överlämnad till beställaren
  • orienteringsskylt på dörrar till mätare saknas
  • felaktig inkoppling av solelanläggningen, inkopplingen gjord innan elmätaren för fastigheten, vilket uppdagades av nätägaren i samband med mätarbyte
  • Trafo-ringar i mätarskåpet ej korrekt förlagda
  • DC-kablar under solpanelerna hänger ner i takpannorna och saknar dragavlastning på flera ställen
  • panelerna är ej installerade enligt avtalad layout

Dessutom påpekar besiktningen att montagekrokarna på taket ej har tillräcklig infästning, och inget säkerställande av tätskikt efter åverkan har gjorts. Överhäng av montageskenor från takkrok/bärskena överstiger maximalt mått för godkänd installation.

Bransch under lupp:
Försäkringsbolag varnar: 4 av 5 solcellsinstallationer har brister

– Det viktigaste nu är att få installationen monterad rätt, och att takets tätskikt blir okej. Det finns annars risk för läckage, eftersom ströläkten har spruckit i vissa infästningspunkter, säger Magnus Eneland.

Tjocka skruvar genom ströläkten. Foto Privat

Entreprenören Brael Norden (i Bromma) har till 18 mars på sig att åtgärda felen. Troligen behöver alla solpaneler på villans tak monteras om. Men i ett mejlsvar till Elinstallatören påpekar företagets vd Alexander Widmark att de inte kan erkänna besiktningen. Anledningen är att besiktningsföretaget inte är ”av Elsäkerhetsverket certifierade besiktningsmän”.

Enligt Elsäkerhetsverket finns inga krav på certifiering av besiktningsmän. Besiktningen ska dock utföras av en person med sakkunskap inom elinstallationer. Företaget som gjort besiktningen i Tidaholm skriver på sin hemsida att det har ”besiktningsmän med gedigen erfarenhet och kunskap inom solceller”.

Magnus Eneland hoppas att hans leverantör av solceller tar sitt ansvar och åtgärdar felen. I skrivande stund väntar han på att de ska skicka en åtgärdsplan.

– Nu när jag satsat 100 000 kronor på detta vill jag förstås bara att det ska fungera, säger han.