Logga in

Elfirman sa 80 000 – fakturan blev 217 268

Publicerad
29 sep 2021, 08:51
| Uppdaterad
30 sep 2021

Elinstallatören ryckte på axlarna och kläckte ur sig en prisuppgift. Sen kom fakturan, och kunden gick till Arn.

En elfirma på Västkusten hamnade i tvist med en privatperson efter ett omfattande elarbete i ett nybyggt hus med bristande elinstallationer.

Fler ARN-fall:
Materialpåslag är ok – men inte SÅ mycket

Läs mer:
Kunden tyckte reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög”

Enligt kunden hade de kommit överens om att en rad arbeten skulle utföras, däribland genomgång av befintlig el, nytt elskåp utomhus och extra elcentral inomhus. Elinstallatören lämnade en muntlig kostnadsuppgift på runt 80 000 kronor, som skulle täcka 80 arbetstimmar plus material.  

Sedan kom fakturorna i omgångar – och landade på sammanlagt 217 268 kronor.  Arbetet hade tagit 197 timmar medan materialet hade blivit 42 374 kronor dyrare än vad som vad sagt. Då ingick visserligen några tilläggsarbeten som parterna hade kommit överens om, men kunden accepterade inte fakturan och vände sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Arn.

Hon skrev i sin anmälan att elfirman hade tagit många egna beslut utan att meddela henne, samt bytt ut och tagit bort saker utan anledning. Hon kunde tänka sig att betala 130 000 kronor, inte 217 268 kronor.

Enligt elfirman var den befintliga elinstallationen gjord av en ”allt-i-allo-gubbe”, och kunden ville veta ungefär vad elrenoveringen skulle kosta. Men han ville inte ge något fastpris eftersom han inte visste vilka problem som behövde lösas. Till sist höftade han ändå till med en summa när kunden bad om en indikation.

– Jag vet att jag ryckte på mina axlar och sa kanske 80 000, skriver han till Arn.

Samtidigt var han tydlig med att det inte var ett pris han kunde stå för.

Under arbetets gång upptäcktes en rad problem, och elinstallatören uppger att kunden löpande fick information om att arbetet skulle bli dyrt. En oskyddad gummikabel låg exempelvis i ett delvis vattenfyllt dike, en elvärmepatron saknade skydd över inkopplade plintar och jordade vägguttag saknade inkopplad jord. Det värsta tyckte han var de icke godkända spottarna som var felaktigt monterade.

Men att elinstallatören hade sagt ”80 000 kronor” låg honom i fatet. Har en näringsidkare gett en prisuppgift så får slutpriset max bli 15 procent dyrare, enligt konsumenttjänstlagen.  Det gäller även muntliga prisuppgifter.

Samtidigt har näringsidkare rätt att få pristillägg för tilläggsarbeten. Och Arns utredning bekräftar att kunden under arbetets gång har beställt tilläggsarbeten och att de flesta befintliga installationerna behövde göras om. Men nämnden tycker inte att elfirman har bevisat att det debiterade priset är skäligt, utan bedömer att priset för tjänsten är alldeles för högt. Man borde dessutom ha varit mycket tydligare gentemot kunden om att kostnaderna ökade.
Att göra helt nya elinstallationer i huset skulle ha gått på 140 000 kronor, och det tycker nämnden är ett skäligt pris för elfirmans arbete.

Fler ARN-fall:
Bilade av okänd elkabel – och kunden krävde ersättning

Så vad blir beslutet?

Arn rekommenderar att kunden ska betala 140 000 kronor, alltså 77 268 kronor mindre än vad elfirman fakturerat.