Logga in

Kunden: ”Mycket bekymrad med monteringssystemet ni satt på mitt tak”

Publicerad
17 nov 2022, 10:50

Är det ok att skenor och infästningskrokar har olika fabrikat i solcellsinstallationen? Det tyckte inte den här villaägaren som vände sig till Allmänna reklamationsnämnden.

En villaägare i Sydsverige beställde förra hösten solceller via internet. Innan han tecknade avtalet med solcellsinstallatören fick han information om att företaget använde ett montagesystem från tyska K2 Systems.

Läs också:
Tvist om materialpåslag – elfirman hamnade på Svarta listan

I januari när installationen var klar gjordes en besiktning. Då blev villaägaren varse att det fanns montagesystem av två olika fabrikat på taket. Skenorna kom från K2, medan infästningskrokarna kom från en annan tillverkare. Besiktningsmannen upptäckte även att infästningar mellan skena och krok hade släppt på flera ställen, och att skenorna var lösa på flera meters avstånd.

Installationen fick ytterligare ett antal anmärkningar. Bärläkten var exempelvis inte tillräckligt tjock för montagesystemet, kablar var inte tillräckligt dragavlastade, snö- och vindlastberäkningen blev inte godkänd eftersom den inte stämde med verkligheten där två montagesystem hade blandats.

När kunden reklamerade installationen åtog sig solfirman att fixa felen. Men inte att byta ut monteringssystemet eftersom det enligt företaget uppfyllde  de garantier villaägaren har blivit lovad.

Kunden blev inte nöjd.

– Jag känner mig mycket bekymrad med monteringssystemet som ni har satt dit på mitt tak, skrev han i en lång mejlväxling med solcellsinstallatören.

Han förklarade att hans försäkringsbolag inte godkänner att olika märken blandas på det här sättet och att monteringssystemet fortfarande sitter löst trots att firman har varit där dragit åt det.

Solfirman uppger å sin sida att det inte alls är felaktigt att blanda de båda infästningssystemen och hänvisar till produkttillverkare såväl som andra besiktningsmän. Företaget tillbakavisar även att kunden offererades K2-systemet. Snö- och vindlastrapporten är också korrekt, enligt företaget.

Parterna kom inte överens och  villaägaren vände sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, som fattade beslut i ärendet i oktober.  Nämnden kom då fram till att solcellsfirman förutom att avhjälpa felen i besiktningsprotokollet även ska montera K2:s krokar. Preicis som villaägaren hade krävt 

Om det är fackmannamässigt korrekt att blanda de båda fabrikaten tog nämnden inte ställning till. Man konstaterade i stället att det framgår av företagets offert och marknadsföringsmaterial att monteringen skulle genomföras med K2-systemet. Att då blanda in ytterligare ett system avviker från vad parterna har avtalat om. Och det är felaktigt enligt konsumenttjänstlagen.

Läs också:
Sex vanliga tabbar när solceller installeras

Kunden hade även begärt ersättning för att göra en ny besiktning, men på den punkten gav ARN nobben.