Logga in

”Olyckligt om det leder till att branschen inte vill åta sig liknande uppdrag”

Publicerad
13 feb 2019, 06:00

En elfirma i Uppsalatrakten spänningssatte gammal fulel – och stämdes efter en villabrand. Här svarar vd:n på varför hen bestrider stämningen.

På torsdag tar Uppsala Tingsrätt upp ett fall som är principiellt högintressant för elinstallationsbranschen. Det är Länsförsäkringar som har stämt en elfirma i Uppsalatrakten efter en villabrand, som inträffade för tre år sedan.

Läs mer: Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden

Bakgrunden är att en elektriker på elfirman hade kopplat ur villans elanläggning och åtgärdat elfel på husets undervåning. Han drog även en ny matningskabel till en ny dosa på övervåningen och kopplade in hela anläggningen igen. Två dagar senare började den befintliga fulelen på övervåningen att brinna.

Elinstallatören har tidigare skrivit om stämningen och om Elsäkerhetsverkets generella syn på vilket ansvar elfirmor har när befintlig fulel återinkopplas.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

Nu svarar även elfirmans vd, som vill vara anonym, på tre frågor om händelsen via sin advokatbyrå.

Hur ser du på att ni har blivit stämda?

– Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att vi har blivit stämda, men vi anser att stämningen är felaktig och därför bestrider vi den, säger vd:n.

Varför bestrider du stämningen?

– Vi bestrider stämningen för att vi anser att det inte finns något orsakssamband mellan branden och vår elinstallation. Vi på Elbolaget har inte utfört något felaktigt elinstallationsarbete. Det uppdrag som vi åtog oss har endast omfattat elinstallationsarbete och inte en kontrollåtgärd såsom föreskrivs i 4-5 §§ starkströmsförordningen (2009:22), säger vd:n.

Hur kommer ni att agera nästa gång ni får ett uppdrag hos en privatperson med installationer som kan misstänkas vara bristfälliga?

– Nu avvaktar vi utfallet av rättsprocessen och ser fram emot att få klarhet i detta ärende. Det vore olyckligt om det som skett leder till att branschen inte vill åta sig liknande uppdrag i framtiden, säger vd:n.

Läs mer: Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

Det som sker nu på torsdag 14 februari är att Uppsala Tingsrätt håller ett så kallat ”Muf”, ett muntligt förberedande sammanträde inför domare. Ibland kan ett mål avgöras redan vid ett sådant sammanträde.