Logga in

Tingsrätten dömer hussäljare till prisavdrag på halv miljon för farlig fulel

Publicerad
15 aug 2019, 10:12

Elkablar drogs genom en vattenslang. Och i avloppssystemet blev vatten stående. Hemmafixarens installationer blev en rättssak, men kunde ha upptäckts tidigare.

Våren 2017 köpte ett par ett lantligt beläget hus utanför Västerås för drygt tre miljoner kronor. Bostadshusets byggår är 1996 och det byggdes till 2015.

Åtta slangar in i dosan – nytt rekord…?

Säljaren var en äldre man som berättade att han byggt huset själv, utan hantverkare. Men han berättade inte för köparna att han också installerat elen och avloppet i badrummet.

När en elektriker, som paret anlitat, började undersöka elsystemet i huset, upptäckte han det ena felet efter det andra.

Bland annat hade en vattenslang använts som hölje för elkablarna och takdosorna var genomborrade av ihopsvetsade krokar som skruvats fast i trätaket. Eftersom installationen saknade dubbelisolerat montage kunde hela belysningsarmaturen bli strömförande.

I badrummet fanns dolda lösa kablar under golvet utan skyddsslang. Vägguttag saknade apparatdosa och det förekom lösa kablar i väggen. Installationerna kunde bli strömförande och var således livsfarliga.

Paret stämde säljaren till Västmanlands tingsrätt, där bland annat elektrikern som gjort om hela elinstallationssystemet i huset, vittnade.

– Det här är de sämsta elinstallationer jag sett. De är utförda i helt fel material och farliga för människor och egendom. Vi var tvungna att byta ut och göra om allt elarbete, konstaterade elektrikern.

”En av de värsta elcentraler jag sett”

Även anslutningar till golvbrunnar i badrummet var felaktiga och inte monterade enligt branschregler Säker Vatten. I bjälklaget hade ett rostfritt rör tryckts in i en brunnsmanschett.

Därför kom det alltid att stå vatten i rörsystemet och vattnet riskerade att rinna ut i bjälklaget. Detta i kombination med den spänningssatta ledningen innebar direkt livsfara.

Fredrik Byström Sjödin, IN

– Domen visar vikten av att både köpare och säljare måste säkerställa att el- och VVS-anläggningen är i gott skick och fackmässigt utförd, säger Fredrik Byström Sjödin, expert på installationsteknik och elsäkerhet på Installatörsföretagen.

– Vi har länge drivit att så kallade överlåtelsebesiktningar av el- och VVS-installationer alltid ska utföras i samband med fastighetsöverlåtelser. Det finns stora pengar att tjäna, men framförallt slipper köparen ta över en fastighet som inte är säker att vistas i, säger Fredrik Byström Sjödin, och tillägger att ett stort antal av Installatörsföretagens medlemsföretag redan i dag utför överlåtelsebesiktningar.

Felen i avloppssystemet och elinstallationerna var dolda och hade inte gått att upptäcka vid en vanlig besiktning, enligt Västmanlands tingsrätt.

Säljaren påpekade att elinstallationerna i boningshuset hade utförts av honom under överinseende av en behörig elektriker.

Dessutom hävdade säljaren att köparna inte uppfyllt sin undersökningsplikt och sa att köparna fått information om att han utfört samtliga arbeten själv, utan hjälp av några hantverkare. Tingsrätten konstaterade att säljaren varit ”försumlig” eftersom hans installationer utgjort ”fara för liv och hälsa”.

Elsäkerhetsverkets plan för att minska fulelen

Rätten menade också att säljaren inte uppfyllt sin upplysningsplikt då han inte upplyst om att han själv utfört elinstallationerna och rörkopplingarna i badrummet.

Västmanlands tingsrätt dömde säljaren till att betala över 457 000 kronor till köparna. Domen är överklagad till Svea hovrätt.

UPPDATERING 15:29 15 augusti 2019:  I den första versionen angavs i rubriken att tingsrätten utdömt skadestånd, korrekt term är prisavdrag.