Logga in

Norrbybranden: ”Vi kan inte kräva att få komma in i folks hem”

Publicerad
8 dec 2021, 09:42

En elinspektör upptäckte 18 elfel i ett flerbostadshus i Borås i mars. Bristerna åtgärdades men fastigheten brann i maj och 15 familjer fick evakueras. Polisens tekniska undersökning visar att branden orsakades av el. 

Klockan 21.00 den 31 maj larmades räddningstjänst, ambulans och polis till en brand i ett flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås. Släckningsarbetet pågick under natten till den 1 juni och många av de 15 lägenheterna i huset fick både brand- och rökskador. Bara några månader innan hade Elsäkerhetsverket gjort en tillsyn i fastigheten det var Borås Tidning först med att rapportera om. Det handlade om stickprovskontroller i allmänna utrymmen som källare, vind och tvättstuga och protokollet från tillsynen visar att fastigheten hade många brister i elanläggningen.

Lösa kablar i sågspånet på vinden
”Jag förstår att man inte alltid vet orsaken till villabränder”

Efter sjukhusbranden:
Varning för handsprit på dimmen

– Det var jag som anmälde till Räddningstjänsten som tog det vidare till Elsäkerhetsverket om att det hängde lösa oskyddade elkablar i allmänna utrymmen som man kunde komma åt. Det kändes inte säkert för de boende.

En av många bilder från brandrutredningen från Värmlandsgatan 30. Det är rester av elcentralen som är inringad. Här noterar utredningen en kraftig brand och värmepåverkan.

Det säger Sebastian Birgersson, områdespolis i stadsdelen Norrby i Borås. Hans anmälan resulterade i en inspektion den 10 mars i år. Under ett tillsynsbesök i fastigheten hittade Elsäkerhetsverkets inspektör 18 brister som behövde åtgärdas. Ett exempel är att  gruppcentralen i källaren, bland flera fel, hade en dåligt uppfäst utgående kabel och grundisolerade ledare åtkomliga för beröring på vägg. I flera andra allmänna utrymmen fanns liknande och andra fel som alla behövde åtgärdas. Men det elfel som orsakade branden startade inte i de allmänna utrymmena utan i en lägenhet bakom ett kylskåp. Men elinspektören var aldrig inne i lägenheterna.

– Vi har inte tillträde till privata bostäder. Vi kan inte knalla in i någons hem. Det fungerar inte så, det säger Jonas Bengtsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Det var han som utförde inspektionen i fastigheten i mars. 

Mer om varför elen inte kunde kontrolleras i lägenheterna
Efter Norrbybranden: Inget lagstöd för kontroll av el i bostäder

Efter att räddningstjänsten släckt branden genomförde polisens tekniker och NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, en undersökning av fastigheten. I den konstateras att: 

”Brandskadorna, brandmönstren samt avsaknaden av andra brandstiftare än el i det primära brandområdet ger stöd för att det är el som orsakat branden.”

Vidare kan man läsa att branden startade i ett schakt som löper genom huset och finns bakom det utrymme där lägenheternas kylskåp finns. I samma område finns lägenheternas elcentraler. I schaktet har syretillförseln gett en så kallad skorstensverkan som bidragit till brandens spridning både uppåt och nedåt i huset. Ett gnistregn från ovandelen av schaktet gjorde att branden spreds till vind och tak. 

Ingen människa skadades i branden.

Läs också:
Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden