Logga in

Kinesisk elbussladdare granskas: ”Oerhörda krafter i anläggningen”

Publicerad
15 nov 2021, 11:51

Bergkvarabuss importerade en elbussladdare från Kina. När Elsäkerhetsverket gjorde tillsyn upptäcktes att laddaren inte gick att frånskilja och sex andra fel. Men bussbolaget tillbakavisar kritiken: ”Inspektören har inte förstått hur elanläggningen är uppbyggd.”

– Här har du otroliga krafter i anläggningen. Laddaren sitter nästan direkt på en transformator med 200A laddström. Det ställer stora krav på anvisningen eftersom någon måste koppla in och kunna utföra ett säkert arbete på laddaren.

Läs också:
Elinspektör: ”Utgör en potentiell dödsolycka”

Läs också:
Efter domen: Här är obehöriga installatörens elfel

Det säger Martin Gustafsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket som arbetar med kontroll av importerade produkter. Den aktuella bussladdaren har direktimporterats från Kina av bussbolaget Bergkvarabuss och sitter i en anläggning som är i drift sedan 2019. Men enligt bussbolaget är den kinesiska laddaren inte idrifttagen. Vid en tillsyn som Elsäkerhetsverket gjorde i september visade det sig att anläggningen och produkten har flera allvarliga brister. Bland annat saknar kabelskåpet som hör till laddarna brytare och det finns heller ingen huvudbrytare på den elektriska produkten, alltså själva elbussladdaren. Ett annat problem var att det saknades instruktioner och varselmärkning, att en kabel låg emot en plåtkant med mera. Totalt noterar elinspektören sju olika brister i anläggningen i sin tillsynsrapport.

– Jag kom dit för att hjälpa min kollega som granskar importen av den här produkten. Tanken var att jag skulle ta bilder på laddaren eftersom den är installerad. Men det var som att lyfta på en sten och få hela stenhögen emot sig.

Det säger Fredrik Sjögren, också han elinspektör på Elsäkerhetsverket, på anläggningssidan. 

Efter tillsynen skickade han ut en varning till Bergkvarabuss och till fastighetsägaren som båda äger olika delar av den anläggning där elbussladdaren är installerad. Han skriver i sitt varningsmejl till företagen att det föreligger risk för elolycka om anläggningen manövreras felaktigt.

Det finns huvudbrytare i kabelskåpet och i varje laddare. Inspektören har inte förstått hur elanläggningen är uppbyggd.

Carl Johan Rydh, BergkvaraBuss

– Det är inte säkert att anläggningen är felkonstruerad, men den kan vara det eftersom det saknas dokumentation, säger Fredrik Sjögren på Elsäkerhetsverket

– När elanläggningen byggdes hade elinstallatören inte skrivit ut dokumentationen. När vi fick varningen skrev han omedelbart ut och placerade dokumentationen i fördelningsskåpen.

Det svarar Carl Johan Rydh, teknisk chef på Bergkvarabuss i ett mejlsvar till Elinstallatören. Han understryker i mejlet att produkten är en testladdare som inte är idfrifttagen. På frågan om att huvudbrytare saknas skriver han så här:

–  I fördelningsskåpet FS 1 finns huvudbrytare som frånkopplar hela anläggningen och gör den spänningslös så att arbete kan utföras på ett säkert sätt. Det går även att göra produkterna elbussladdare spänningslösa i fördelningsskåp 3. 

– Det finns huvudbrytare i kabelskåpet och i varje laddare. Inspektören har inte förstått hur elanläggningen är uppbyggd. Inspektören har fått all dokumentation och foton, skriver Carl Johan Rydh i ett mejl.

Bergkvarabuss har själva importerat elbussladdaren. Reglerna för import från länder utanför EU ställer stora krav på importören. Importören har ett långtgående ansvar för eventuella fel och skador som uppstår i ett senare skede.

Läs också:
”Elcentraler vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer”

Varför ha ni valt att importera just den här laddaren?

– Det finns inga elbussladdare som tillverkas i Sverige. Exempelvis tillverkas ABB, Siemens och EFACEC elbussladdare i Portugal.

Det vanliga när Elsäkerhetsverket granskar en produkt är att de själva köper ett exemplar och skickar den till ett testlabb.

– Vi kontrollerar prylar gentemot standard. Vi gillar att testa och ha sönder saker. Men det är förstås svårt i det här fallet, säger Martin Gustafsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhets har två öppna ärenden om Bergkvarabuss elbussladdare, ett för anläggning och ett för importen av själva produkten. Inget av ärendena är avgjort.