Logga in

Easee svarar: ”Alla våra kunder kan ladda helt tryggt”

Publicerad
15 feb 2023, 16:47
| Uppdaterad
16 feb 2023

Laddboxen fick allvarlig kritik på flera punkter bland annat avsaknad av jordfelsbrytare och miss på överspänningsprov. Här är Easees svar.

Det finns två tunga delar i Elsäkerhetsverkets kritik mot Easee Home/Charge. Produkten saknar jordfelsbrytare och överspänningsprovet är inte godkänt. Men i svaret till Elsäkerhetsverket, som inkom 23.38 på måndagkvällen, avvisar bolaget kritiken.

för prenumeranter
Elsäkerhetsverket kritiserar laddboxtillverkaren Easee

Myndighetens beslut väntas dröja, men…
Därför pekar allt mot att Easee säljstoppas

I ett överspänningsprov ska inte bara faser och nolla spänningssättas utan alla delar som vid ett isolationsfel kan bli strömförande. I de testrapporter som bolaget tidigare skickat in klarar produkten inte överspänningsprovet mot LLLN->CP. CP, Control Pilot, är det stift över vilket laddboxen kommunicerar med fordonet. Men i måndagens svar från Easee kan man läsa att CP-stiftet varken är berörbart eller kan spänningssättas. Därför, hävdar företaget, är testet, LLLN->CP inte relevant.  

När det gäller jordfelsbrytare, RCD, säger elinstallationsreglerna att varje laddpunkt ska skyddas av en individuell jordfelsbrytare. Dessutom ska det finnas ett skydd mot läckande växelström och likström. Detta uppnås vanligen med en jordfelsbrytare typ B eller med en kombination av DC-övervakning och en jordfelsbrytare typ A /F. Easee har en helt annan sorts lösning med jordfelsövervakning på kretskort. Det, hävdar företaget i sitt svar till och med är bättre än mekaniska jordfelsbrytare monterade på din-skena. Här är några av deras argument:

Easee:s argument för sin RCD-funktion

  • Eftersom många laddare bygger på en extern jordfelsbrytaren är Easees laddbox överlägsen eftersom dess jordfelsbrytarfunktion är inbyggd och alltså inte kan missas av installatören. 
  • En digital sensor säkerställer utlösning och förhindrar falskutlösning. 
  • En digital logg håller koll på alla gånger som jordfelsbrytarfunktionen har löst ut. 
  • Standarden säger att en jordfelsbrytare ska ha en testknapp, något som Easee inte har. Men eftersom Easees lösning bygger på att funktionen testar sig själv finns inget behov av någon knapp. I skrivelsen till Elsäkerhetsverket kan man läsa att företaget anser att deras lösning är en förbättring jämfört med manuell testning, som hänger på att någon faktiskt trycker på knappen. 
  • * I den nya standarden för DC-skydd, IEC 62955, har kravet tagits bort på att manuellt kunna operera jordfelsbrytaren med vippa. Easee skriver att en vippa bara hade adderat onödig komplexitet och medfört risker utan att för den sakens skulle bidra med ytterligare säkerhet.

Andra lösningar:
”Därför har vi vår stora feta brytare vi kan isolera med”

Härnäst ska Elsäkerhetsverket utvärdera Easees svar och lämna besked om eventuella konsekvenser. Det, uppger verket, kommer dröja några veckor.

Elsäkerhetsverkets marknadskontroll av laddboxar startade för nästan ett år sedan och planerades ursprungligen att vara klar förra sommaren.