Logga in

”Elcentraler vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer”

Publicerad
6 dec 2018, 09:49

Antal elrelaterade bränder ökar kraftigt i Sverige. Det visar Elsäkerhetsverkets granskning av elsäkerheten i bostäder.

– Uppskattningsvis omkommer minst åtta personer varje år i elbränder. I drygt hälften av bränderna är elen direkt orsak till branden, säger Magnus Karlsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Läs mer: Här är elfelen bakom den ödesdigra elbilsladdningen

De övriga dödsfallen orsakas av att elprodukter används på felaktigt sätt, vanligtvis att någon glömt spisen på. Elsäkerhetsverket tror att ännu fler personer kan ha omkommit i elbränder, men brandorsaken går inte att fastslå i alla dödsbränderna.

”I äldre bostäder som ofta bytt ägare en eller flera gånger, har sannolikt obehörigt elinstallationsarbete utförts.”

Magnus Karlsson, elinspektör

Varje år gör Räddningstjänsten 1800 uttryckningar på grund av elrelaterade bränder. Förutom dödsfall, skador och mänskligt lidande leder det till stora kostnader för samhället. I fjol hade försäkringsbolagen kostnader på runt 366 miljoner kronor för bränder som orsakats av elfel.

Statistiken visar att antal elrelaterade bränder har ökat med 25 procent mellan år 2005 och 2015. Äldre bostäder är extra utsatta. Villor och radhus byggda före 1940 löper dubbelt så stor risk att drabbas av elbränder som villor och radhus byggda 1980 eller senare. En förklaring kan vara obehörigt elarbete, något som enligt en tidigare undersökning finns i vart tredje hushåll i egenägda bostäder.

– I äldre bostäder som ofta bytt ägare en eller flera gånger, har sannolikt obehörigt elinstallationsarbete utförts i någon del av elanläggningen, säger Magnus Karlsson.

Läs mer: Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

På vintern inträffar nästan dubbelt så många bränder jämfört med sommaren. Det tror Elsäkerhetsverket kan bero på att belastningen på elanläggningen ökar, och då ökar även risken för elbrand. Granskningen tyder på att det finns ett samband mellan ålder på elmateriel och bränder i fasta elinstallationer. Elmaterielens egenskaper försämras över tiden.

– Elcentraler är den vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer och de uppstår oftast i elkablar till elskåpet. Dessa bränder har större spridningsrisk än andra elbränder vilket ger allvarligare följder, säger Magnus Karlsson.

Elsäkerhetsverket har inte mandat att göra tillsyn i svenska bostäder för att kartlägga elsäkerheten. Därför startade myndigheten förra hösten en kartläggning i projektet ”Elsäkerhet i bostäder” .

Här hittar du hela delrapporten.